Tillbaka till releaser

Release 14 maj 2024

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Ett inspelat release-webbinarium om alla nyheter hittar du här.


Backup rapporter

Backup rapporter flyttar in i nya GIT och du hittar dessa under Rapporter. Där kan du ställa in vilka backupptyper du vill ska skapas (tidsbokning, artikelbokning och startlistor tävling)och hur ofta. Dessa skickas sedan via mejl till den mejladress som klubben anger.
Läs mer här

Rapporter

Statistikrapporterna  Fördelning per medlemskapstyp eller kö och Fördelning per medlemskapstyp eller kö historik slås ihop och flyttar in i nya GIT. Rapporten byter namn till: Fördelning per medlems- eller kökategori, och har kompletterats med fler urvalsfunktioner.
Notera att ingen statistik från 2023 och tidigare följer med in i nya GIT. Om du vill behålla denna statistik behöver du själv ladda ner den från gamla GIT och spara. Rapporten ligger kvar i gamla GIT fram till oktober 2024.
Läs mer här

Ekonomi - Transaktionslistan

Kontonummer, kostnadsställe och moms för tävlingsgreenfee och tävlingsanmälan kommer att visas på bokföringsunderlaget samt summering.
Läs mer under Grundavgifter i GIT Tävling var du ange kontonummer & kostnadsställe.

Tävlingsnamn och återbetalning från GIT Tävling kommer också att visas på Transaktionslistan.
Läs mer under Ekonomi-Transaktionslistan om hur det ser ut på Transaktionslisan

GIT. Partnerbokning

Lägga till och redigera Spelare utan Golf-ID i GIT. Partnerbokning
Läs mer här

Starttidsschemat & Artikelschemat

Artikelschema
Tillägg av legend (förklaringar av färgmarkeringar)
Läs mer här

Starttidsschema.
Skicka e-post. möjlighet att filtrera på inbokade Golfbilar samt de som inte är Ankomstmarkerade.
Läs mer här

Ikon för att Flytta och Kopiera finns nu även i  sticky footen. (där ikonen för skicka e-post låg tidigare)
Ordningen på spelarna i tooltipen är också ändrad så de överensstämmer med ordningen i sticy footern, vilket underlättar om du ska flytta spelare.
 Läs mer här

 

Ska kunna flytta en bokning som är gjord med spelare som har en aktiv och betalad avgift uthyrningsartikel kopplad till sig.
Läs mer om avgift uthyrningsartikel.

Mer info kommer

Person & Hcp

Det ska inte gå att registrera ronder på personer som saknar giltigt medlemskap
Läs mer här

Utökad info i popup-rutan vid manuell hcp justering.
Läs mer här

Övrigt

Länk till Onlinehjälpen på varje sida i GIT
Mer info kommer

Stängs i GIT klienten (gamla GIT)

Introduktionskort
Backuplistor - inställningar