Senast uppdaterad:

Skriv ut

Avgift uthyrningsartikel

Avgiften kan användas för att lägga en årsavgift för uthyrningsartiklar (t.ex. Golfbil) på en medlem. Då visas rätt pris (0 kr) för medlemmar som betalt exempelvis en årsavgift eller för ett visst antal tillfällen för hyra golfbil. De finns två metoder för hur avräkningen på artikel skall ske antingen genom antal alternativt belopp.

Skapa avgift uthyrningsartikel

I de generella inställningarna skiljer sig inte avgift uthyrningsartikel sig åt jämfört med övriga spelavgifter. Du hittar de vanliga inställningarna för giltighetstid, grundavgift, webbetalning och möjlighet att avgiften ska vara familjerabattgrundande, samt skapa avgiftsregler. De som är specifikt för artikeltypen avgift uthyrningsartikel är fliken Nyttjanderätt.

Nyttjanderätt

I fliken Nyttjanderätt ställer du in vilken bana som artikeln får nyttjas på och hur avräkningen skall ske, antingen via antal eller belopp. Längst upp i rutan för  nyttjanderättighet, visas klubbens upplagda banor. Klicka i bana/banor där årskortet för golfbil ska användas. I giltig* ange du vilka dagar i veckan och inom vilket tidsspann artikeln ska få användas.

Under Max utnyttjande väljer du avräkningsmetod. Alternativet Antal innebär att X antal bokningar får göras, skall de vara helt fritt antal bokningar som ingår i årskortet då sätter du ett högt antal t.ex. 999. Det kan också fungera som ett klippkort, klubben säljer ett klippkort på 10 bokningar, då anges 10 i antal. Används alternativet Antal som avräkningsmetod då kan endast en artikelgrupp väljas. Ska klippkort skapas för både Golfbil och Elvagn, då behövs två artiklar.

Den andra avräkningsmetoden som finns tillgänglig är Belopp. Ange värdet som skall få nyttjas (användas) upp, vilket kommer att fungera som en "pengapott" som sedan räknas ner allteftersom bokningar genomförs. Hänsyn tas till eventuella avgiftsregler t.ex. medlemspris som ligger inlagda för respektive artikel t.ex. Golfbil 01. Om du väljer belopp kan avgift  uthyrningsartikeln användas för flera artikelgrupper. På så sätt kan medlemmens "pengapott" räknas av vid hyra av t.ex. golfbil och elvagn. Klicka i de artikelgrupper som ska vara möjliga användas med den upplagda avgift uthyrningsartikeln.

Koppla avgift uthyrningsartikel till person

För att koppla en avgift uthyrningsartikel till en medlem gör du såhär: Gå till register och personbild och sök fram aktuell medlem. Välj fliken artiklar och avgifter. Klicka på Lägg till avgift och sök fram avgift för uthyrningsartikel. Då visas de upplagda artiklarna som du har lagt upp, välj aktuell avgift som skall läggas på person. När avgiften är inlagd klickar du på spara. Om avgift skall aktiveras direkt klickar du i rutan för aktivera.

Uppföljning av avgift uthyrningsartikel

Det finns två sätt att få uppföljning på hur mycket en avgift uthyrningsartikel används eller för att se hur många som artikel kan bokas. På personbilden går vi till fliken  Artiklar och avgifter.  När du klickar på symbolen för pennan längst till höger på avgiften, visas rutan för nyttjandegraden och du ser vad som har utnyttjats, vad som återstår och det ursprungliga värdet. Under spelade ronder anges bokningarna som är utförda, och de är dessa som ligger till grunden för avräkningen. De går att välja att makulera en spelad rond (bokning), bokningen läggs då till i återstående och kan nyttjas på nytt framöver.

Andra sättet att få uppföljning är genom att använda rapporten för avgift uthyrningsartikel, i rapporten visas samtliga medlemmar som har en avgift uthyrningsartikel pålagd, info om Antalet alternativt Beloppet som har utnyttjats, vad som återstår och vad de ursprungliga värdet.