Blanketter

Blanketter tjänster

Beställning webbetalning via Min Golf (doc) »  OBS! Glöm ej att även teckna Golfens Inlösenavtal för att aktivera webbetalning. Har du redan Golfens inlösenavtal med Babs för kortbetalning räcker det med att du skriver in namn, organisationsnummer, signerar samt meddelar att du vill aktivera webbetalning/internethandel.

Byte av Golf-ID

Golfens inlösenavtal med BABS samt avtal Babs Paylink

Babs Inlösenavtal betalning i Min Golf bokningsapp
Babs Inlösenavtal Webbetalningar
Babs Inlösenavtal Kortterminal

Avtal kan skickas antingen via mail eller via post till oss. Scanna in avtalet och maila till följande mailadress: klubborder@golf.se

Alternativt skicka in via post till följande adress:
Svenska Golfförbundet
GIT-supporten
Idrottens Hus
Box 11016 
100 61 Stockholm
Vi sänder dem sedan vidare in till Swedbank Babs

Vi har i avtal med Babs Paylink som levererar kortterminaler, både kassakopplade och fristående. Du beställer din betalterminal genom att
logga in på: https://www.babspaylink.se/kundsida Kod för att komma in är:SGF