Senast uppdaterad:

Skriv ut

Blanketter

Blanketter tjänster

Beställning webbetalning via Min Golf (doc) OBS! Glöm ej att även teckna Golfens Inlösenavtal för att aktivera webbetalning. Har du redan Golfens inlösenavtal med Babs för kortbetalning räcker det med att du skriver in namn, organisationsnummer, signerar samt meddelar att du vill aktivera webbetalning/internethandel.

Byte av Golf-ID - Här har du möjlighet att byta golfID. Kostnad 225 SEK (Inkl. moms). 

Golfens inlösenavtal med BABS samt avtal Babs Paylink

Babs Inlösenavtal betalning i Min Golf bokningsapp - ersätts med digital signering 2019
Babs Inlösenavtal Webbetalningar - ersätts med digital signering 2019
Babs Inlösenavtal Kortterminal

Alternativt skicka in via post till följande adress:Avtal kan skickas antingen via mail eller via post till oss. Scanna in avtalet och maila till följande mailadress: klubborder@golf.se

Svenska Golfförbundet
GIT-supporten
Idrottens Hus
Box 11016
100 61 Stockholm
Vi sänder dem sedan vidare in till Swedbank Babs

Vi har i avtal med Babs Paylink som levererar kortterminaler, både kassakopplade och fristående. Du beställer din betalterminal genom att
logga in på: https://www.babspaylink.se/kundsida Kod för att komma in är:SGF

Huvudavtal Svenska Golfförbundet - Swedbank

Huvudavtal
Logga in