Senast uppdaterad:

Skriv ut

6+6+6 med shotgunstart

Workaround för 6+6+6 tävling med shotgunstart.

Har man en partävling med olika spelformer 6+6+6 (t.ex. FB  hål 1-6, GS 7-12 och FS 13-18) och vill köra en shotgunstart, så fungerar det inte för tillfället men det finns ett sätt att genomföra det ändå. (Kommer att åtgärdas)

Här beskrivs en workaround för hur man kan gå tillväga för att genomföra en 6+6+6 tävling med shotgunstart. (Använder man löpande start behövs inte denna workaround).

Skapa partävlingen som vanligt med tre ronder och tre startomgångar. Ange spelformen per rond och vilka hål som gäller. Anmäl spelarna som vanligt.

Lottning

För att få till lottningen med start på varje hål, gör enligt följande:

Börja med att ändra aktuella hål för rond 1-3 till 1-18. (Efter lottningen och publicering av startlista ändra tillbaka till hål 1-6, 7-12 och 13-18.)

Skapa startordning med shotgunstart med start alla 18 hål för rond 1-3 (trots att ronderna bara spelas över 6 hål).

När startlistan för rond 1, 2 och 3 är skapade, och rond 1 publicerad, ändrar man tillbaka till rätt antal hål för respektive rond.

För att kunna rapportera in resultat måste man skapa startlistor på 18 hål för både rond 2 och 3.

OBS dessa "startlistor" används inte och publiceras inte.

 

När man sedan skall registrera resultaten visas rond 1 med hål 1-6, rond 2 med hål 7-12 och rond 3 med hål 13-18.