Senast uppdaterad:

Skriv ut

Ålderskategorier i GIT

För att styra avgifter t.ex. spelavgifter mm kan du skapa egna ålderskategorier. I systemet finns två förinställda ålderskategorier, SGF-Junior (0-21 år) och SGF-Senior (22-99 år).

De förinställda kategorierna (SGF-Senior och SGF-Junior) kan inte ändras. Du kan själv skapa ytterligare indelningar t.ex. knattar 0-12 år, Junior 13-17 osv. Ålderskategorierna används för att möjliggöra att olika priser kan tas ut på t.ex. Spelavgiften eller Greenfeen, detta regleras medhjälp av avgiftsregler i specifik artikel.


Vill du läsa mer om hur avgiftsregler fungerar läs mer här: Skapa ny avgift i GIT

 

Skapa ny ålerskategori

Du hittar funktionen Ålderskategorier under Inställningar-Administration fliken Ålderskategorier.

Ett fönster öppnas som visar upplagda ålderskategorier. Du kan sortera på rubrikerna.För att lägga upp en ny ålderskategori klickar du på Skapa ny ålderskategori eller använd pennan om du vill redigera en befintlig kategori.

När du klickar på Skapa ny ålderskategori får du fram ett tomt fält. Fyll i  Ålderskategorinamn, tips är att skriva med åldersindelning i namnet. Fyll även i ålder Fr.o.m. ålder och T.o.m. ålder. Du kan inte skapa överlappande ålderskategorier förutom de förinställda. När du är klar klicka du på Spara för att lagra de nya kategorierna.


De går inte att ta bort en ålderskategori som används i någon definition t.ex. årsavgift eller greenfee. Meddelande visas om borttagning försöker genomföras på en ålderskategori som används.

Tänk på att.. Visa

Du kan inte skapa överlappande egna kategorier.
Du måste ta bort alla referenser till en kategori innan den kan tas bort.
Undvik att skapa fast medlemskategorier eller greenfeeavgifter, baserat på ålder. Använd istället avgiftsregel som hänvisar till aktuell ålderskategori, varigenom åldersberoende debitering sker dynamiskt.
Du kan enkelt sortera raderna genom att klicka på rubriken i varje fält.
Anpassade ålderskategorier kan överlappa med de förinställda SGF-kategorierna.