Senast uppdaterad:

Skriv ut

Ny skåpserie i GIT

Information om hur man skapar löpnummerserier för skåp, vagnplatser eller parkering och knyter avgifter till skåpen/platserna.

Allmänt om serier

Denna typ av avgift skall kopplas till en numrerad resurs som t.ex. skåp, vagnplats eller parkering. På klubben vill man ha kontroll på lediga resurser och vilken person som har vilken resurs. Avgifter debiteras normalt årsvis för denna typ av resurs.
Först skapar man en numrerad serie av respektive resurs. När man sedan kopplar en resurs till en medlem knyts resursen till medlemmen och är inte tillgänglig för andra. 

Att skapa en ny serie Visa

Föra att skapa en serie går man in under ekonomi, hantera avgift och väljer ”Skapa ny artikel”.

Välj huvudtypen ”Långtidsuthyrning”. Med huvudtypen ”Långtidsuthyrning” vald visas sektionen serie.
Ange seriens namn i fältet ”Artikelnamn”. Välj sen den artikeltyp som motsvarar den serien du ska använda.
Välj ”Artikelgrupp (används internt)”, valen i listan återspeglar de artikelgrupper som finns definierade av er organisation.
Ange en beskrivning i fältet ”Beskrivning”. Om du har för avsikt att registrera flera serier utifrån vissa kriterier kan beskrivningen indikera innebörden i ett av dessa kriterier.

Giltighetstid, här anger du för hur lång tid framåt avgiften ska vara giltig i fältet ”Antal”. Under ”Enhet” väljer du vilken tidsenheten som uthyrningsperioden ska gälla. Tidsenheten som serien kan hyras ut på är på dags-, vecko-, månads- eller årsbasis.

Den förvalda tidsenheten är År, men vid behov går det att skapa en skåpserie som hyrs ut på dags-, vecko-, eller månadsbasis.

Ange vid behov från och med vilket datum giltighetstiden ska börja räknas. Det förvalda värdet anger att giltighetstiden börjar räknas från och med betalningsdagen.

Unikt för Långtidsuthyrningsartiklar är numrerade serier. Specificera det totala antalet enheter i serien och startnumret för serien i fälten ”Antal” respektive ”Startnummer”.

Ange till sist vilken avgift som ska gälla i fältet ”Grundavgift”. Den avgift du anger appliceras på den giltighetsperiod du har specificerat i fälten Antal och Enhet.
Övriga uppgifter för avgiften fyller du i, i enlighet med era behov.

Genom att spara skapas nu den nya serien
Sidan får nu nya flikar, ”Serien” och Avgiftsregel”. Under avgiftsregler kan specifika avgiftsregel för den aktuella serien anges. En avgiftsregel kan definieras för att sänka grundavgiften för ett visst urval medlemmar, baserat på exempelvis ålderskategori, medlemskapstyp eller klubbgrupp.
Om du vill lägga till en ny avgiftsregel för serien klickar du på ”Skapa ny avgiftsregel” på fliken Avgiftsregel.

Under fliken ”Serien” kan du se alla enheter inom serien

Du kan se hur många enheter som serien innehåller.
Du kan välja att endast visa outhyrda och du kan visa ett specifikt urval av enheter genom att ange start och stop nummer.

I listan ser du numret på enheten, om det är uthyrt kan du se namnet på personen och namnet är länkat och klickar man på det öppnas en modal med personvyn för den personen.

Varje rad går att expandera för att se mer specifik information om enheten. I den här sidan kan endast noteringar redigeras. Ändringar eller uthyrning av enheten görs från personvyn.

Viktigt att notera:
När avgiftens giltighet upphör fortsätter skåpet att vara upptaget av innehavaren. Det är endast när man från personvyn väljer ett slutdatum i ”Uthyrd t.o.m.” som enheten blir ledig för att hyra ut till någon annan.