Senast uppdaterad:

Skriv ut

Manuell HCP-justering

Enligt handicapreglerna har en golfklubb rätt att justera sin medlems exakta handicap med hänsyn till allmän spelstandard. Här kan du läsa allt om funktionen Manuell HCP-justering i GIT.

Eventuella handicapjusteringar beslutas av golfklubbens handicapansvarige och justeringen görs i handicapsektionen i GIT. Funktionen ska generellt användas mycket restriktivt och endast när det är motiverat – läs rekommendationerna nedan. 

Generella tips kring manuell justering

Nedan följer några generella tips och övergripande information om vad som gäller för manuell justering av exakt handicap.

När kan manuell justering göras och när ska det inte göras?
Enligt Regel 7 i Handicapregler har en golfklubb rätt att justera sin medlems exakta handicap med hänsyn till allmän spelstandard. 
Vissa klubbar har varit mycket restriktiva och skött det föredömligt, medan andra gjort justeringar i för stor omfattning och när det egentligen inte varit motiverat. 
Därför vill vi poängtera följande:

Manuell justering av en spelares exakta handicap kan göras när:
✓ en kronisk fysisk funktionsnedsättning har gjort att spelarens allmänna spelstandard försämrats rejält.
✓ en spelare nästan inte registrerar några sällskapsronder, och tävlingsresultat speciellt i par- och lagtävlingar visar att spelaren har en bättre allmän spelstandard än den exakta handicapen visar.
✓ en spelare bara registrerar bra handicapronder och många 9-hålsronder på hemmabanan i syfte att ha en låg exakt handicap för att komma med i scratchtävlingar.

Manuell justering ska INTE användas när:
✗ en spelare hävdar till klubben att spelaren varit ur form en längre tid och därför måste höjas några steg.
✗ en spelare har varit borta från golfen några år och hävdar att han/hon direkt måste få en höjd exakt handicap.
✗ en spelare har en tillfällig skada som kommer läka, men hävdar att han/hon måste få en höjd exakt handicap tills skadan läkt.
I ovanstående fall ska spelaren få beskedet att det är bara att ”spela på och registrera ronder”. Då kommer handicapsystemet se till att den exakta handicapen går uppåt eller nedåt i den takt den ska. 

Hur hanterar klubben nya medlemmar från t ex Danmark och Norge som har en exakt handicap i hemlandet men ska nu bli medlemmar i Sverige?
Det bästa är att spelaren tar sina senaste 20 registrerade ronder från sitt tidigare land och registrerar dessa igen i Min Golf i rätt tidsordning. Om spelaren fortsätter att vara medlem även i sitt tidigare land, dvs är med i klubbar i två eller fler länder, ska de registrera ronderna både i Min Golf och i övriga länders handicapsystem. Läs mer i Frågor & svar på golf.se. 

Hur hanterar klubben nygamla medlemmar som hade en handicap tidigare men måste läggas upp på nytt?
Använd det som står i tolkning 5.2/1 i Handicapregler. Även om det står i tolkningen att det kan behövas en manuell justering, tycker vi inte att det behövs. Det är bara för spelaren att ”spela på”.

Hur hanterar klubben en medlem som fått fel handicap när de gjort klart Grönt Kort?
Om det bara är ett litet fel (dvs bara några enheter), är det bara för spelaren att spela på och registrera sina ronder i Min Golf. Den exakta handicapen kommer snart bli den rätta. 
Är det ett stort fel (många enheter) måste spelprovsronden annulleras och registreras igen korrekt. GIT Supporten måste hjälpa till med den annulleringen.