Senast uppdaterad:

Skriv ut

Tee-inställningar vid tävling

Det finns flera Tee-inställningar som kan göras i en tävling som spelas med HCP.

Många klubbar inför nu hektometersystemet, vilket samtidigt ger möjlighet för spelarna att välja tee både vid sällskapsspel och tävlingar.

I GIT Tävling kan en standard tee väljas för herrar och damer för varje klass.

Det finns olika alternativ när det kommer till att välja bland Tee-inställningar för vilken tee som deltagare kan spela ifrån på en tävling som spelas med HCP.


Tillåt fritt val av tee - Innebär att deltagarna får fritt välja vilken tee de vill spela ifrån, kravet är att tee är slopad för personen. T.ex. om inte orange tee är slopad för herrar, så kommer inte orange tee vara valbart för herrar.

Tillåt begränsat val av alternativ tee  - Vissa kategorier av deltagare kan få möjlighet att välja en tee längre fram alternativ längre bak än standard tee. Vilka som ska få möjlighet att välja, det avgör tävlingsledningen. Inställningar görs i inställningsruta som visas om bock kryssas i. Läs mer på sidan Tee i HCP-Tävlingar.

Tvingande alternativ tee - Det finns också möjlighet för tävlingsledningen att bestämma att en viss kategori av deltagare ska spela från en annan tee än den som är satt som standard. Inställningar görs i inställningsruta som visas om bock kryssas i för Tvingande alternativ tee.

Vi kan ändra tee för en enskild spelare i efterhand. Ändring av tee kan göras till och med att man stänger scoreinmatning.
Det är upp till tävlingsledningen att avgöra om ändring av tee kan göras på spelare i efterhand.

Gå sedan in på startlistan och välj tee för aktuella spelare via ändringsknappen längst till höger på bilden, alternativt klicka på raden för spelaren.

En dialogruta visas där man markerar den tee spelaren valt att spela från.