Senast uppdaterad:

Skriv ut

Partnerkonton

I Partnerkonton kan du överblicka de partners som har ett webbkonto / webbinlogg (Min Golf Företag) för bokning av starttider på eran klubb.

Listan visar enbart de företag som har er bana kopplad till ett webbkontot / webbinlogg. Överblicka vilka bokningsregler som dessa partners, genom att expandera raden som partnern står på med pilknappen som visas till höger. Vill du ta bort koppling mellan er banan till webbkontot / webbinlogget eller justera bokningsregler klickar du på penna-ikonen på andra raden så kommer du in på de specifika inställningarna för webbkontot / webbinlogget Koppling till klubb.