Senast uppdaterad:

Skriv ut

Hantering av Max antal i Lagtävling

Här kommer tips på vad man ska tänka på när man anger Max Antal i en lagtävling.
Beroende på hur man anger Max antal i tävling, så påverkar detta hur Max antal visas i Min Golf för tävlingen men det har också en viktig funktion när man skall Ta ut spelare för tävlingen.

Funktionen Ta ut spelare, blir man hänvisad att gå in i när man skall skapa en startlista i en tävling där vi angivit Max antal. I vyn Ta ut spelare, får vi som tävlingsadministratörer klargöra vilka som skall få delta respektive vilka som skall hamna som reserver, detta gör man genom att bocka i rutan Lås.

Lagtävling med en klass Visa

Lagtävling med en klass 

Vid lagtävling med en klass, tar vi och anger antal lag som skall få delta.
I exemplet på bilden har vi satt att max antal lag är 5.

I Min Golf anges Max antal i Lag.

I Ta ut spelare vyn när vi har fått in anmälningar så visas dessa lagvis.

Lagtävling med två eller flera klasser Visa

Det finns här två olika tillvägagångssätt, antingen anger man Max antal för samtliga klasser alternativt anger man Max antal per klass. Notera att Max antal visas olika i dels Min Golf samt i Ta ut spelare beroende på vilket tillvägagångssätt vi använder oss av.

Det går att välja om de är antal spelare alternativt antal lag man vill ange som max antal. Detta avser när Max Antal anges totalt i tävlingen.

Max antal anges totalt i tävlingen
Sätter vi ett Max antal som avser för samtliga klasser i tävlingen (se bild), då får vi ange om de skall avse antalet Spelare alternativt antalet Lag. De smidigaste sättet för att administrera är att sätta Max antal Lag.

Skulle max antal anges efter antalet Spelare, då ser de ut på följande sätt: T.ex. Max 10 lag i tävlingen skall få delta, och det handlar om lagtävling med 2-mannalag, då anger vi 20 spelare (10 lag*2 pers). Notera att genom detta tillvägagångssätt så hamnar spelarna som individer i vyn för Ta ut spelare.

I Min Golf visas antal spelare som får delta i tävlingen. Antal Lag som är anmälda visas under tävlingsinformationen i Min Golf.

Med ovanstående tillvägagångssätt i tävlingen hamnar de anmälda spelarna (lagen) som individer i vyn för Ta ut spelare. Detta kan leda till svårigheter att administrera vilka lag som skall delta och inte om max antal uppnås.

Skulle max antal anges efter antalet Lag, då ser de ut på följande sätt: T.ex. Max 10 lag i tävlingen ska få delta, och det handlar om en 2-mannalagstävling, vi anger då 10 lag.

I Min Golf visas antal Lag som får delta i tävlingen.

Med ovanstående tillvägagångssätt i tävlingen så visas de anmälda lagen i vyn för Ta ut spelare som lag, vilket underlättar hanteringen.

Max antal anges specifikt per klass Visa

Alternativ två att ange Max antal i en lagtävling med två (eller fler) klasser är att vi anger Max antal per klass. Då anger man antal Lag som får vara med i vardera klass. För att få en enklare hantering vid Ta ut spelare, rekommenderas att man lägger Max antal per klass i den mån det går.

I antal anmälda i Min Golf, visas antal lag som anmält sig. Det går i tävlingsinformationen att läsa specifikt om max antal lag per klass.

I Ta ut spelare så visas återigen deltagarna i lag, detta underlättar hanteringen av vilka som skall få delta och inte.