Senast uppdaterad:

Skriv ut

Hantera fakturor och underlag

Motsvarande funktion i gamla GIT hette Fakturakontroll och stängdes 29 november.

Du använder funktionen Hantera fakturor och underlag:

  • Om du på klubben ska pricka av fakturor som är skapade i GIT eller Min Golf
  • Om du har skapat ett fakturaunderlag men inte använt funktionen Automatisk aktivering av avgifter vid fakturering och vill betalmarkera avgifter
  • Vill kreditera hela eller delar av en faktura eller ett fakturaunderlag.

Om du använder en extern part, klicka här »

Gör urval och sök

✓ I övre delen av fönstret kan du söka fram enskilda personer eller fakturor och fakturaunderlag.
✓ I fältet Golf-ID eller Namn/företagsnamn kan du söka på Golf-ID, namn och företagsnamn. Du kan också söka med hjälp av Fakturanummer och Referensnummer.
✓ I sökfält för fakturanummer kan du söka på samtliga fakturanummer oavsett om det är en faktura eller ett fakturaunderlag. (Max 12 tecken, det går att söka upp till de 12 första tecken)
✓ I sökfält för referensnummer kan du söka på samtliga referensnummer, både för betalda fakturor och betalda fakturaunderlag. (Max 12 tecken, det går att söka upp till de 12 första tecken)

Via rullgardinen kan du bläddra bland gamla fakturaunderlag och fakturor. Klicka Alla för att visa både fakturor och fakturaunderlag.

OBS! Vid familjefakturering ska Golf-ID för fakturamottagare användas. Om du direkt från avgiften (från Artiklar och avgifter under personbilden) klickar på Fakturakontroll, söks Golf-ID för den aktuella personen på personbilden. Du får inget sökresultat på den personens Golf-ID om personens avgifter ingår i en familjefaktura som tillhör någon annan. 

 

Betalmarkera och kreditera

✓ En faktura/underlag kan betalmarkeras eller krediteras i sin helhet eller betalmarkeras/krediteras per rad/avgift.

✓ För att betalmarkera/kreditera hela underlaget/fakturan markerar du ditt val i kolumnen B (betalmarkera) eller K (kreditera).

✓ För att betalmarkera/kreditera enskild rad eller fler rader så använder du pilen för att fälla ut och se alla artiklar som ingår i underlaget/fakturan. Det ger dig möjlighet att markera ditt val i kolumnen B eller K.

✓Om du helt eller delvis ska kreditera ett underlag/faktura måste du fylla i orsak. Via pennan till höger öppnas fönster och du kan fylla i dina datum och orsak.

✓ Högst upp visas ett datumfält med dagens datum. Detta kan ändras och du anger det datum som ska vara förvalt när du prickar av fakturor/underlag.

 

När du krediterar

✓ När du krediterar öppnas ett fönster där du anger datum och orsak.

✓ Datum för kreditering, orsak och Golf-ID på inloggad person skrivs med automatik in på berörd underlag/faktura.

För fakturor registreras krediteringar i Fakturauppföljning, menyval Ekonomi » Faktura » Fakturauppföljning.

För fakturaunderlag registreras krediteringar i menyval Ekonomi » Fakturaunderlag » Arkiv fakturaunderlag. OBS! detta gäller endast för fakturaunderlag skapade i nya GIT.

Viktigt om betalmarkering och kreditering av fakturor Visa

För Fakturor skapad i Min Golf eller GIT

Faktura ej betalmarkerad eller krediterad:
Hela fakturan betalmarkeras när alla olika avgifter på fakturan är markerade som betalda var för sig. Innehåller fakturan avgifter som inte är betalmarkerade eller krediterade, räknas den som obetald.

Kreditering av faktura
Du kan kreditera hela fakturan eller enskilda avgifter i fakturan. Vid kreditering ändras statusen på avgiften till krediterad (visas i personbilden).

Faktura som är betalmarkerad
Har du en faktura som är betalmarkerad kan du kreditera hela fakturan eller enskilda avgifter i fakturan.

OBS! Om krediterade avgifter påverkar medlemskapets giltighetstid behöver detta uppdateras manuellt i personbilden.

Viktigt om betalmarkering och kreditering av fakturaunderlag Visa

Ett fakturaunderlag som är krediterat eller innehåller enskilda avgifter som är krediterade kan inte betalmarkeras.

För fakturaunderlag som inte är hämtade av FINQR fungerar betalmarkering enligt beskrivningen ovan.

Samtliga avgifter på ett fakturaunderlag behöver betalmarkeras eller krediteras innan hela fakturaunderlaget blir betalmarkerat eller krediterat. För att markeras krediterad behöver fakturaunderlagets samtliga avgifter vara krediterade. Är någon av dem istället betalmarkerad, blir hela underlaget betalmarketrat.

Avgifterna blir krediterade på person och datum för kreditering sätts.

Viktigt om fakturaunderlag till extern part (ex. FINQR) Visa

✓ Fakturaunderlag som är hämtade av FINQR kan inte betalmarkeras i Hantera fakturor och underlag.


✓ Det går dock bra att kreditera underlag som är hämtade men ej aktiverad i FINQR. (Om ett underlag som inte har blivit aktiverad i FINQR, krediteras i GIT så finns den krediterade summan kvar och bokförs via FINQR.)

✓ Från och med 8 mars 2023 gäller tillsvidare att all kreditering ske i nya GIT. Undantaget är ev. delkreditering då ändring i GIT inte ska ske.

När du vill kreditera hela eller del av faktura som skickas från FINQR måste fakturan vara aktiverad i FINQRs Portal och krediteras i GIT.
Kreditera du hela fakturan får den status slutbetald i FINQR.

Gör så här för kreditering:

Gå till Hantera faktura och underlag. Markera den eller de avgifterna som ska krediteras och klicka på spara.

Gå därefter till Personbilden och aktuell person som krediterats. Där finns också en länk som tar dig direkt in i FINQRs portal och därinne kan du följa kreditfakturan.

Status för avgift på person Visa

Status uppdateras för respektive betalmarkerad avgift (visas i personbilden). Läs mer här »