Senast uppdaterad:

Skriv ut

Före tävling

Information om anmälning och lottning av tävlingen. Redigering av startlista mm.

Innan tävlingsdagen skall alla anmälningar registreras antingen automatiskt av spelarna själva eller manuellt från en lista. När anmälningstiden har passerats skall tävlingen lottas och startlistor och scorekort/scorekortsetiketter skrivas ut.

Följande tävlingsfunktioner beskrivs på separata sidor (klicka på den du vill läsa om). 

  1. Anmälan till tävling 
  2. Skapa startordning (lottning) 
  3. Publicera startlista 
  4. Rapporter/scorekort 
  5. Anonym