Senast uppdaterad:

Skriv ut

Aktivera medlemskap i GIT

Ställ fram Giltig t.o.m. datum för medlemskapet för en eller flera medlemskategorier på samma gång.

Aktivera medlemskap för medlemskategorier manuellt

 

Du kan manuellt aktivera medlemskapet alltså Giltig t.o.m. datumet på personbilden oavsett om medlemmen har betalat någon avgift eller inte.

Under  Ekonomi -Inställningar - Aktivera medlemskap kan du välja en eller flera medlemskategorier som ska aktiveras till ett givet datum. Markera de medlemskategorier du vill uppdatera och ange i Giltig t.o.m. datumet du vill att medlemskapet ska vara giltigt till och klicka på Spara.


När du klickat på Spara får du upp informationen om hur många i kategorin som kommer att uppdateras med nytt datum. Kontrollera och klicka på Ja för att göra uppdateringen.

När detta är gjort har alla medlemmar i aktuell kategori fått sitt Giltig t.o.m. datum framflyttat på personbilden.