Senast uppdaterad:

Skriv ut

Klubbsupporten

Supporten är endast till för Sveriges Golfklubbar. Medlemmar i Sveriges golfklubbar hänvisas till klubben som ärendet gäller, alternativt hemmaklubben.

Du hittar öppettider och möjlighet att skicka in ärende till oss, klicka här för att komma till sida.

Tilldela rättigheter till Klubbsupporten

När en klubb har något problem i GIT och diskuterar detta med supporten, kan det vara svårt för Klubbsupporten att exakt kunna se hur t.ex. artiklar, inställningar, regler etc ser ut i klubbens parametersättning.
Man kan nu med ett kommando i GIT ge Klubbsupporten behörighet att tillfälligt kunna logga in på klubbens organisationsenhet för att på detta sätt bättre kunna hjälpa klubben med att lösa problemet.

För att tilldela Klubbsupporten behörighet till klubbens organisationsenhet, väljer du menykommando Hjälp » GIT-supporten.

I dialogrutan som visas bockar du i rutan Aktivera GIT-support och klickar på knappen Spara.
Endast de personer på klubben som har full behörighet, det vill säga den systemansvarige kan tilldela denna behörighet.

När du har sparat denna inställning kan Klubbsupporten logga in med full behörighet. När problemet har lösts tar man bort behörighet genom att ta bort bocken i rutan Aktivera GIT-support och Spara, alternativt att Klubbsupporten själv avaktiverar sin behörighet när problemet har lösts.

Fjärrstyrning från Klubbsupporten

Klubben kan tillåta Klubbsupporten att använda s.k. fjärrstyrning vid t.ex. felsökning. Detta innebär att Klubbsupporten kan "ta över" skärmbilden som visas på klubbens dator och köra kommandon centralt. Klubben kan dessutom övervaka vad som Klubbsupporten gör på skärmen, och på det sättet kunna följa med och se vad Klubbsupporten gör.

Detta är det mest effektiva och utbildande sättet att få hjälp av Klubbsupporten. Man använder denna funktion när man är i telefonkontakt med Klubbsupporten. Välj kommando Fjärrstyrning GIT-supporten under menyn Hjälp, sedan guidas du vidare av GIT-supporten via telefon.