Senast uppdaterad:

Skriv ut

Frågor & svar

Fylls på allteftersom frågorna kommer in till Klubbsupporten.

Behörighet

Fråga: Vad behöver en person för rättigheter i GIT för att kunna logga in i GIT e-post?
Svar: Person som har rätt att skicka e-post till medlemmarna måste ha följande rättigheter:

 • Uppdatera organisationsenhet
 • Uppdatera tävling/arrangemang
 • Uppdatera person, medlem, familjegrupp
 • Tilldela avgifter

Fråga: Kan klubben ge behörighet att använda GIT e-post som inte har någon behörighet i GIT
Svar: Ja det går bra. Du lägger upp personen som användare i GIT e-post och skickar en inbjudan. Därefter kan personen logga in sig direkt på sidan https://golf.se/gitepost

Medlemmar

Fråga: Varför kan antalet medlemmar skilja sig mot GIT?
Svar:

 • Personer vars giltig t.o.m. datum är passerat finns kvar i GIT e-post.
 • Personer utan e-postadress finns i GIT e-post, antalet profiler i ett segment i GIT e-post baseras på Golf-ID inte e-postadresser.

Startsidan

Fråga: Varför skiljer sig antalet medlemmar och antalet profiler?

Svar: Antalet medlemmar är klubbens/distriktets medlemmar. I antalet profiler ingår ex. gäster som klubben kan skicka mail till.

Skicka mail

Fråga: Kan jag bifoga PDF (eller annan fil) i ett e-postutskick?
Svar: Nej, Funktionen har inte utvecklats, detta beror på att det blir för stor risk för spam.

Fråga: Kan jag använda andra typsnitt än de som finns förinlagda i GIT e-post?
Svar: Nej. De typsnitt som finns tillgängliga i GIT e-post är utvalda då de är så kallat ”e-postsäkra”. Det innebär att de är vanliga typsnitt som kommer att visas korrekt, oavsett mottagarens e-postklient eller operativsystem.

Tänk på: Läsbarhet och tydlighet är viktigt när du väljer typsnitt. I de förinlagda e-postmallarna har vi valt Helvetica, ett rakt sans serif-typsnitt som är lättläst på skärm. Andra sans serif-typsnitt som ofta används i nyhetsbrev är Arial, Verdana, Tahoma och Trebuchet. Vill ni använda ett teckensnitt med serif (små ”fötter” på bokstäverna) rekommenderas Georgia och Times New Roman.

Skicka e-post till gäster

Fråga: När klubb skickar till gäster som har en bokad starttid på klubben, hur fungerar det?
Svar: 

 • Spelare (ej medlem) som är inbokade på en klubb och har nixat sig från ”ej medlemsklubb” finns inte med i urvalet för klubben att skicka till
   - Om en golfare nixar sig på Min Golf ska det ta max 20 minuter innan den uppdateringen är gjord i GIT e-post.
 • Det går att skicka till gäster där:
   - Historiska bokningar där speldatum är äldre än 6 månader (därefter avidentifieras spelaren)
   - Alla framtida bokningar

Fråga: Jag har en hel del personer som heter ”Kain” och antalet varierar hela tiden, vad är det för personer?
Svar: Klubben kan nu kontakta gäster som har en bokad starttid, dessa gäster går att kontakta 6 månader efter starttiden och alla gäster med en framtida bokning. För att säkerställa att klubben håller 6-månadersgränsen så avidentifierar vi personer i GIT med bokningar som passerat 6 månadsgränsen. Dessa personer får tillsvidare namnet ”Kain”. De rensas också med jämna mellan rum, därför kan antalet variera från dag till dag. Viktigt är att, du behöver inte göra något med dessa personer, dina utskick kommer inte att hamna hos någon felaktig mottagare.

Övrigt

Fråga: I GIT-tävling kan man välja att skicka sms mot en kostnad. Ska man kunna göra det via denna lösningen också vid vissa tillfällen om man vill det?
Svar: Endast i GIT marknadsföring

Fråga: Kan man lägga in egna kontakter i systemet då vi har flera nyhetsbrevsprenumeranter än de som bara är medlemmar i klubben?
Svar: I GIT e-post kommer alla kontakter från GIT. I GIT marknadsföring kommer du att kunna lägga till egna kontakter också.

Fråga: Går det att skapa listor/grupper av något slag för att medlemmarna i klubben ska kunna välja att ta del av viss information eller inte?
Svar: Det fungerar inte just nu, bra förslag, vi lägger upp det bland våra önskemål. 

Fråga: Jag undrar lite över studsade mail. I det system vi använder idag för massutskick sker det tyvärr några studsar på vissa mottagare, och det är inte helt enkelt att identifiera det i det systemet tyvärr. Hur ser det ut i detta system? Som jag förstått det är det alltid en risk med utskick till många mottagare. Hur hanteras det i Git e-post i så fall? 
Svar: Ev. kan vi framöver få ut en lista med felaktiga epostadresser. Eventuell åtgärd/ändring av epostadress behöver göras i nya GIT.