Senast uppdaterad:

Skriv ut

Ny uthyrningsartikel

Det finns en rad olika typer av uthyrningsartiklar t.ex. golfbilar, uthyrningsstugor, husvagnsplatser. Upplagda uthyrningsartiklar kan sedan bokas av administratör i GIT, direkt i artikelschemat alternativt i via en starttid i Starttidsschemat. Det finns också möjlighet att ge golfaren chansen att boka uthyrningsartikel från Min Golf .

Skapa uthyrningsartikel

Uthyrningsartiklar har några ytterligare uppgifter jmf artiklar/avgifter som man kan registrera t.ex. avsedd För antal personer, Rek tid.

Välj aktuell artikeltyp och motsvarande artikelgrupp. Rutan Aktiv är förbockad vid ny avgift, detta innebär att avgiften aktiveras och kan användas i GIT. Om avgiften inte längre skall användas, klicka då ur rutan för Aktiv, på så sätt blir Artikeln inaktiverad. Enheten för Rekommenderad tid kan väljas mellan Dag, Timme eller Minut. Grundpriset kan anges per Timme, Dag eller Styck. Eventuell . Artikelnummer sätts automatiskt av systemet.

I rutan Bokningsinformation, kan man ange text som sedan visas i Min Golf samt i bokningsbekräftelsemail. Här kan det vara bra att t.ex. skriva bokningsvillkor för sina uthyrningsartiklar.

Via rutan Boka antal extra minuter, kan bokning av uthyrningsartikel göras med ett extra antal minuter före och/eller efter bokningen. T.ex. att man vill ha tillgång till bilen 15 minuter innan bokad starttid. Detta är aktuellt om bokning kan göras via webben.

När man skapat en uthyrningsartikel visas fyra flikar längst upp.

Reservationer
Tillgänglighet på Webb
Tillgänglighet
Avgiftsregel

Reservationer är samma rutin som för reservationer för banan

Tillgänglighet på Webb avser om uthyrningsartikeln ska vara bokningsbar via Webben. Här skapar du en regel genom att klicka på Skapa ny tillgänglighet. Här ange du när artikeln ska vara tillgänglig på Webben för bokning. OBS... När man anger tillgänglig på webb, måste fältet rekommenderad tid fyllas i med beräknat antal timmar eller minuter.

Tillgänglighet avser om vilken bana uthyrningsartikeln ska vara bokningsbar på i starttidsschemat (under Tillval). Detta också speglas i tillvalsmöjligheterna i Min Golf. OBS...detta gäller bara för artikelbokningar kopplade till en starttid. Alla artiklar synas i Artikelschemat oavsett vilken bana en artikel är tillgänglig på.

Avgiftsreglerna är samma som för alla andra avgifter.

OBS... Har man flera golfbilar eller stugor, måste man lägga upp en uthyrningsartikel för varje golfbil, stuga etc.