Senast uppdaterad:

Skriv ut

Releaser

Den preliminära planeringen för releaser och uppdateringar av GIT och Min Golf ser ut så här för tillfället, dessa kan komma att förändras.

GIT

19 december 2017 - liten felrättningsrelease - inga direkta nyheter

GIT TÄVLING 

Kontinuerligt - Ca var tredje vecka under vintersäsong och under sommaren sker uppdatering varje vecka.

Min Golf 

Kontinuerligt

Min Golf mobil

Kontinuerligt