Senast uppdaterad:

Skriv ut

Fakturera enskild person

Sök fram en person » Fliken Avgifter & artiklar 

Börja alltid med att se över inställningar, se mer här »

Förutsättningar:
Personen har en avgift, skåpavgift, köavgift eller kapitalinsats upplagd på sig med status Upplagd. Även delfakturerade avgifter tas med (status = Fakturerad med ett restbelopp)

I fönstret som öppnas markerar du de avgifter som ska med på fakturaunderlaget. 

När klubben har fler än en säljorganisation så bör du välja en Säljorganisation i droplistan. Då är det endast avgifter kopplade till den säljorganisationen som visas.
Välj år klicka därefter på Skapa fakturaunderlag.

När fakturaunderlaget är skapat visas ett fönster där du kan gå vidare till Arkivet om du vill.