Senast uppdaterad:

Skriv ut

GIT Roadmap

Sidan fylls på allteftersom nästa release fylls med innehåll.

Migrationsarbetet från gamla till nya GIT fortsätter i rask takt samt inför vi några spännande nya funktioner under hösten.

Nedan hittar du en lista över det vi utvecklar de närmaste månaderna.

Release 16: Fokusomräden inför releasen - 10e sept 2024 Visa

Hantera person

Skapa ny person. finjusteringar i namn och telefonfält

Avstänging. (flyttas från klubbnivå till SGF nivå)

Avgifter. möjlighet att välja år vid skapandet av fakturaunderlag/GIT-faktura

Radera avgifter i samband med byte av medlemskapstyp

Utträde. Utträdesorsak "Avslutat medlemskap" döljd

Utträdesdatum och medlemskaps giltig t.o.m datum ska vara detsamma

Tillstånd transportmedel : Bortkoppling av verksamhetsregel två års maxgräns för Giltig fr.o.m datumet.

Autogenerera postort när man skrivit in postnummer

Organisationsenheter (SGF nivå)

Resterande funktionaliteten från GIT klienten migreras till nya GIT.

Bokning, Gruppbokning & Starttidsschemat

Boka starttid. vid bokning av starttid gör det möjligt att klicka trycka på Enter istället för Spara & stäng

Ekonomi

Fakturering: Kontroll av bokade starttider för Spelavgift begränsad

Arkiv fakturaunderlag. Tillägg av kolumn Skapat av

Tilldela. Skicka e-post. arkiv så aktören vet text, till vem och när mail är skickat

Tilldela. Före tilldela steg 5 - tillägg av totalt på antal

Tilldela. Före tilldela steg 3 - alla avgifter med status upplagd ska visas oavsett hur gamla de är

Tilldela. Före tilldela steg 3 - möjligheten att visa förfallodatum på obetalda GIT-fakturor.

Hantera fakturor och underlag - Partnernamn ska visas i listan

Rapporter - migrering av kvarliggande rapporter

Statistik Övrigt: Ny! Styrelserapport - medlemsstatistik

Statistik övrigt - GIT_Stat.Fördelning per HCP.rpx

Statistik övrigt - GIT_Stat.Fördelning per ålder.rpx

Ny mall för utskrift av kapitalinsatsbevis

Statistik Övrigt - GIT_Stat.SGFStatistik - Formatändringar samt en buggfix

Organisationsenhet: Ny! Klubbförteckning utan övriga org

Org rapporter - Tidbokning_Startlista: Det ska gå att välja framtidsdatum

Flytt av rapportsidan "HCP Rapporter" till "Övriga personrapporter"

Inloggning

Implementering av inloggningstjänsten Freja ID

Inloggningssidan. Ta bort/dölj klubbar och Anläggningar som har "Utträtt ur SGF"

Skapa GIT konto - vid skapade av nytt konto ska första inloggnings lösenordet innehålla 6 siffor

Övrigt

Borttagning av GIT-klienten som ett val i GIT

Bokande system. Namnbyte för Min Golf Företag

Bokande system. ta bort kryssruta för Drop-in tider

Borttagning av GIT-klienten som ett val i GIT

Stängs i GIT klienten (gamla GIT)

GIT klienten ska stängas ner för alla klubbar och blir inte längre tillgänglig för inloggning

Release 17: Fokusomräden inför releasen - 26e nov 2024 (prel) Visa

Inloggning

Ny startsida

Rapporter

Migrering av etikettmallar Avery