Senast uppdaterad:

Skriv ut

Webbetalning på Min Golf

Rutin för att betala avgifter direkt på Internet via Min Golf.

Webbetalningen är en funktion på Min Golf, men den beskrivs ändå i Onlinehjälpen, som en information till kansli- och övrig klubbpersonal.  

På Min Golf visas information om de avgifter som man har betalat via Min Golf.

Golfklubbarna kan nu erbjuda en snabbare, enklare och billigare hantering av medlemsavgifter, spelavgifter m.m. med förbättrat kassaflöde som tillkommande fördel.
Golfarna erbjuds en enklare hantering av årsavgifter och andra betalningar till golfklubben.
Spelaren ska kunna välja att betala via kortbetalning (när klubben har webbetalning) eller via autogiro (när klubben har det aktiverat).

OBS! Om klubben har aktiverat Webbetalning i GIT så har man även tillgång till webbetalning i GIT Tävling.

Arbetsgång för webbetalningar av övriga avgifter

För avgifter av typen Medlemsavgift, Spelavgift, Spelavgift begränsad, Uthyrningsartiklar, Övriga avgifter (ny), Köavgifter (ny) och Skåpavgifter (ny).

 

För GK:

 1. GK lägger upp avgifter eller redigerar redan upplagda avgifter. GK har möjlighet att skriva en beskrivande text på avgiften som visas på Min Golf.
 2. GK tilldelar avgifter på person enligt ordinarie rutin i GIT. Detta görs på enskild person eller på utvalda grupper (Urval: medlemskapstyp, ålderskategori, uppdrag).
 3. GK gör e-postutskick(nuvarande ordinarie funktion i GIT) för att göra medlemmar (alla eller utvalda grupper) uppmärksammade på att nya avgifter finns upplagda och att det går att betala via Min Golf fram till ett visst datum som GK anger.
 4. Medlemmar har nu till ett specificerat datum (som klubben meddelat i mailet) på sig att betala sina avgifter via Min Golf.
 5. När en avgift betalas på Min Golf markeras avgiften som betalmarkerad i GIT på Person och fliken Avgifter, Skåp resp. köavgifter.
 6. Medlemskapet aktiveras enligt GKs inställningar via fakturering (Menyval Ekonomi à Inställningar à Kassa).
 7. GK kan göra inställningen att få ett e-postmeddelande vid varje betalning, kopia på kundens kvitto (funktionen finns idag för webbetalning av starttid).
 8. Transaktionen skrivs ut på Rapporten Transaktionslistan enl. nuvarande modell.
 9. Vid en given tidpunkt skapar GK fakturaunderlag för alla obetalda resterande avgifter enligt ordinarie rutin i GIT (urval kan göras på enskild eller alla medlemmar, köande, företag, samt per medlemskapstyp, ålderskategori, kötyp, företagstyper) för export till ekonomisystem. I ekonomisystemet skapas fakturor som skrivs ut och postas till kunden.

För spelaren:

 1. Får e-postmeddelande från GK att nästkommande säsongs avgifter är publicerade på Min Golf
 2. Personen loggar in sig på Min Golf och väljer menyvalet Mina avgifter.
 3. Betalning av avgifter sker
 4. Därefter går han vidare i samma process som idag finns för Webbetalning av starttid och förbokningsavgift och betalar med MasterCard eller Visakort.
 5. Eller så väljer kunden att markera autogiro och går vidare i den processen (se nedan)
 6. På sidan för Avgifter visas vilka avgifter som är betalmarkerade, datum för betalmarkering samt avgiftens giltighetstid.
 7. Alla betalade avgifter visas under rubriken Mina betalade avgifter. Det går att skriva ut sitt kvitto i efterhand. Ska gälla alla typer av betalningar även starttid och tävlingsanmälningsavgifter.

Arbetsgång vid användande av Autogiro

För klubben:
Beställning av autogiro:

 1. Klubben skriver avtal med Sitra (Jarner Software) och bank
 2. När hela den processen är klar hos dem mailar Sitra (Jarner Software) till klubborder@golf.se och meddelar GIT-supporten.
 3. GIT-supporten loggar in i GIT på SGF-nivå och markerar att klubben har autogiro
 4. GIT-supporten meddelar klubbens kontaktperson att det är klart
 5. Klubben aktiverar autogiro i GIT och fyller i uppgifter om deras ”Villkor” för autogiro som ska visas för spelaren i Min Golf.
 6. Aktören kommer till sida (på Min Golf) för att fylla i uppgifter om ansökan till autogiro.
 7. Aktören klickar på Ansök, ansökan skickas då in i systemet hos Sitra (Jarner Software).
 8. Aktören kan gå in på sidan Mina medgivanden (på Min Golf) för att se status på sitt medgivande, där kan aktören också skriva ut den medgivandeblankett som han måste lämna till golfklubben innan autogirot kan bli aktivt.
 9. På sidan Mina betalade avgifter kan aktören se och ha tillgång till kvitton resp. sidan Mina medgivanden för alla betalningar som görs på Min Golf.

Förutsättning

 • Att avgifter som ska betalas via Min Golf har flaggats med ”Webbetalning tillåten” och att datumintervallet är ”aktivt”.
  - Avgiften är möjlig att betala på Min Golf enl. angivet datumintervall.
 • Klubben har aktiverat webbetalning och/eller aktiverat för autogiro i GIT.

Avgränsningar

 • Användandet av Familjefakturering och Familjemaxbelopp kommer ej att fungera i dessa processer.
 • Delbetalning av en avgift kommer heller inte att kunna göras då måste fakturering ske i GIT.
 • År två ska autogirot förlängas, vi är ännu inte klara med hur den processen ska fungera. Utvecklas i steg 2.