Senast uppdaterad:

Skriv ut

HCP begränsning

En HCP-begränsning används för att begränsa tidsbokning beroende på spelarnas HCP.

Du kan begränsa tidbokningen beroende på spelarnas HCP.
En HCP begränsning kan definieras för olika grupper av personer, vissa tider samt olika för män och kvinnor.

Inställningen HCP begränsning hanteras den enskilda spelaren HCP. I Starttidsintervall finns det också en inställning för HCP men den avgör Maximala HCP som tillåts totalt (samtliga spelares HCP) i en starttid.

Om en spelare försöker boka en starttid som omfattas av en HCP begränsning, som spelaren inte uppnår då kommer spelaren stoppas upp vid bokningstillfället i externa bokningskanaler. Bokningen kommer inte gå att genomföra.

Om bokning sker i Starttidsschemat i GIT alternativt GIT-klienten, då kommer information visas att spelare inte uppfyller kraven för HCP begränsning. Du som administratör kan då välja huruvida bokning ska genomföras eller inte.

Skapa, redigera eller radera HCP begränsning Visa

Skapa en ny HCP begränsning eller redigera en befintlig
Välj fliken HCP begränsning och klicka på knappen Skapa ny om du vill skapa en ny HCP begränsning. Om du istället vill redigera en befintligt HCP begränsning klickar du på Redigera (penn-ikonen som visas ute på högra sidan i listvyn).

 

Ange vad din HCP begränsning ska heta i fältet Namn. Du kan också välja att ta bort bocken i rutan Aktiv för att tillfälligt avaktivera din HCP begränsning.

Ange Max Exakt HCP för Män respektive Kvinnor.

I Urvalsfältet väljer du vilka personer som skall omfattas av reservationen, se beskrivning av urval under reservation för mer detaljer.

I fältet Beskrivning kan du förklara varför HCP begränsningen skapas.

I fältet Period anger du Start- och slutdatum för reservationen, om du inte fyller i ett slutdatum då gäller din HCP begränsning tills vidare.

Ange Frekvens eller veckodagar när din HCP begränsning inträffar.
I fältet för daglig frekvens anger du under vilka klockslag (fr.o.m. och t.o.m.) som HCP begränsning ska gälla.

När du är nöjd med dina inställningar eller förändringar, klickar du på Spara.

Radera en HCP Begränsning
En HCP begränsning kan du radera via knappen Ta bort som du hittar via soptunna-ikonen i listvyn för HCP begränsning.