Senast uppdaterad:

Skriv ut

Slinga

Slingan definierar ordningsföljden för hålen och här anges också hålens index och slopevärden m.m. Här kan du också ange alternativ tee-beteckning i stället för de traditionella färgkoderna. Du kan också ange information om Slinga är öppen eller inte, informationen visas i Golfguiden som hittas på www.svenskgolf.se.

Överblicka upplagda slingor

I vyn Alla slingor får du en överblick över samtliga slingor som är upplagda på din klubb (inloggad organisationsenhet) som du når via Inställningar-Bana-Hantera Slinga.

Överst i vyn över klubbens slingor, hittar du knappen till Skapa ny slinga, läs mer i nedanstående textbox "Skapa ny eller redigera befintlig slinga" om vad som är bra att tänka på när du skapar en ny slinga eller vill redigera en befintlig.I tabellen som visas i vyn kan du utläsa relevant information om vardera slinga t.ex. kan du få information om slingan är angiven som Aktiv, Öppen och/eller HCP-grundande.
 
Genom att klicka på raden som visas för en slinga, kommer du in på själva slingan och kan se all information som är upplagd kring den och du också redigera informationen. För mer info om tillvägagångssätt för att redigera informationen för en slinga hittar du i nedanstående textboxen "Skapa ny eller redigera befintlig slinga".

Skapa ny eller redigera befintlig slinga Visa

Skapa ny slinga

Överst i vyn Alla slingor hittar du knappen för att skapa en ny slinga.

I formuläret för en ny slinga hittar du en rad olika uppgifter såsom karaktär, arkitekt, Status för slinga, Slope och CR-värde som du kan fylla i.

För att kunna spara en ny slinga behöver du fylla i ett namn för slingan samt koppla minst ett komplett hål (lägga in hål samt ange index).

Ange information för en ny eller befintlig slinga

För att lägga upp en komplett slinga som ska vara HCP-grundande behöver du koppla 18-hål och ange Slope och CR-värde för Dam/herr från respektive tee. 

Lägg till hålen som din slinga ska bestå av

  • I kolumnen Hål hittar du hålen som finns upplagda på din klubb. Koppla utifrån ordningsföljden hålen spelas i.
  • Du kompletterar hålen med index.
  • Tänk på! För att en slinga ska vara korrekt i avseende för HCP-registrering. Ska 18-hål vara upplagda med komplett information.
    Om din klubb har en 9-hålsbana som är slopad osv och ska vara HCP-grundande. tänkt på att 18 håls ska kopplas. Du lägger då upp t.ex. "Hål 1" på hålnummer 1 och 10, "Hål 2" läggs upp på hålnummer 2 och 11 o.s.v.

Lägg upp Slope-värden
Slopevärdena (Slope och Course-Rating-värdet CR) noteras för varje Tee, olika värden för Dam- resp Herrtee.


 
Tips... En oslopad slinga anges med slope=113 och CR=slingans par.

Har din klubb egna beteckningar för era olika tee i stället för ordinarie färgtee, klicka då i rutan "Alternativ teebeteckning" då dyker möjligheten upp att ange ett eget komponerat namn för vardera tee. Max 8 tecken kan anges för alternativ teebeteckning.

Bocka i rutan HCP-grundande om slingan skall vara HCP-grundande.
OBS... En HCP-registrering kan inte genomföras på slingan om inte bocken för HCP-grundande är i bockad. Om inte HCP-registrering kan genomföras meddelas spelaren t.ex. i Min Golf.

Om du vill lära dig mer om banvärdering, kan du läsa mer genom att klicka här.

Visa status för Slinga
I rutan Övrig hittar du inställningar som du kan styra om statusen för slingan. 

Uppge om slingan är aktiv (klar för att användas).

Du bör också markera om slingan är Öppen, och ange statusen för greenerna (ordinarie eller provisoriska).

Tänk på att dessa uppgifter för Slingans status visas i golfguiden som du hittar på sidan: www.svenskgolf.se/golfguiden/

Radera/ ta bort slinga
Om slingan inte längre används kan du ta bort den. Gå till vyn Alla Slingor. Klicka på soptunna-ikonen, en kontrollfråga ställs för att du ska vara säker på att det är rätt slinga du tar bort. Om slingan skulle vara kopplad till en eller flera banor får du ett meddelande om att så är fallet. Information ges i meddelandet kring vad du behöver göra för att komma vidare.