Tillbaka till releaser

Release 29 november 2022

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Fokus vid Release är:
Faktura från personbilden och Min Golf. Påminnelseavgifter, fakturakontroll.
Uppdaterad av prismodell 3-7-4.
Fortsättning på rapporter.
Organisationsenheter och golfguiden.

Texten uppdateras, mer information kommer den 28 november

Skapa faktura från Personbild. 

Här kan klubben skapa en faktura direkt ifrån personbilden. Fakturan innehåller klubbens uppgifter och bankgiro samt de avgifter som är upplagda. Fakturan kan mejlas eller postas till medlem. För att funktionen ska fungera gör du på klubben inställningar i GIT. Till denna funktion finns också listan Fakturauppföljning. Läs mer nedan.

Läs mer här om processen

Läs mer här hur du går tillväga

Medlem skriver själv ut fakturan från Min Golf.

På Min Golf kan medlemmen själv skriva ut sin faktura med samma uppgifter som ovan med tillägget att medlemmen kan komplettera med personnumret om man aktiverat det i Min Golf. Medlemmen kan också skriva ut en faktura för hela familjegruppen om så önskas. Klubben bestämmer själv om denna funktion ska aktiveras på Min Golf och behöver då göra inställningarna i GIT. Till denna funktion finns också listan Fakturauppföljning. Läs mer nedan.
 
Läs mer här om processen

Läs mer här om hur du går tillväga

Läs mer här om hur golfaren går tillväga

Fakturauppföljning.

Menyval: Ekonomi-Faktura-Fakturauppföljning
På listan Fakturauppföljning får du en sammanställning av de fakturor som du skrivit ut från personbilden och som medlemmen själv skrivit ut från Min Golf. Sammanställningen blir ditt bokföringsunderlag för dessa fakturor.

Regler kring radera avgifter på person.

Nya regler för hur du kan radera avgifter på person träder i kraft 29 november 2022.  

Läs mer här

Artikelgrupp kompletteras med möjligheten att lägga in kontonummer för moms.

Menyval: Ekonomi - Artikelgrupp
Nu kan du även lägga upp kontonummer för moms på dina artikelgrupper så bokföringsunderlaget på din Transaktionslista blir komplett.

Läs mer här

Uppdaterad Transaktionslista.

Menyval: Ekonomi -Transaktionslisa
Transaktionslistan är nu uppdaterad med fliken Bokföringsunderlag.

Läs mer här

Hantera Fakturor & underlag.

Menyval: Ekonomi-Hantera Fakturor & underlag
 Fakturakontroll flyttas över till nya GIT och byter namn till Hantera fakturor & underlag. Här betal markerar du dina fakturor som är skapade i GIT eller på Min Golf. Här kan du också kreditera avgifter.
 

Läs mer här om fakturakontrollen som stänger i gamla GIT

Påminnelseavgift.

Menyval: Ekonomie-Tilldela avgifter-Påminnelseavgifter.
Påminnelseavgift kan läggas på för avgifter upplagda på Min Golf där förfallodatum har passerat. 

Läs mer här

Avgifter.

Menyval: Ekonom-Hantera artiklar.
Uppdateringar i greenfee 3-7-4. Stödjer nu även rabattfunktionen "gäst till medlem" och är enklare att administrera. Under Hantera artiklar finns nu funktionen Välj avgiftsmodell där du ställer in om du vill använda 3-7-4. På raden ovanför hittar du även sidan där du ställer in Säsong och tid.
 
Läs mer här

Rapporter.

Menyval: Rapporter- Ny landningssida och rapportmallar.
Möjlighet att spara inställningar i rapporter och dela inställningarna. 

Läs mer här

Menyval: Rapporter- Statistik Tidbokning.
Första versionen av statistikrapport medlemmars spel och samlingsrapporten

Läs mer här

Organisationsenhet.

Menyval: Inställningar - Hantera Organisation
Uppdaterad och förenklad organisationsenhet. Bland annat en egen flik för inställningarna som behövs för Golfguiden. Titta på checklistan för att stämma av vilka uppgifter du bör kontrollera så det stämmer för din klubb. Checklista 

Läs mer här

Bana

Menyval: Inställningar - Bana - Hantera Bana-Reservation
Nu finns Reservationsfärgerna på plats som syns i starttidsschemat. Aktivera färgval för din reservation och klicka på vald färg.