Senast uppdaterad:

Skriv ut

Artiklar och avgifter i Nya GIT

De finns flera olika avgifter som kan kopplas till medlemmar. Vanligast är årsavgifterna, som vanligtvis innehåller spel-, medlems- och ev skåpavgift..

Under fliken Artiklar och avgifter hittar du avgifter som är kopplade till en specifik person.

Man kan ha flera olika typer av avgifter t.ex. årsavgift, städavgift, skåpsavgif osv.  Läs under rubriken Ekonomi » Avgifter » Medlems- och spelavgift » hur man skapar avgifter.

Genom att klicka på respektive rubrik kan du sortera uppgifterna i kolumnen. Du kan klicka på avgiftsnamnet som är markerad med underlinje, då kommer du direkt till avgiften och kan titta på detaljer. (här kan du inte justera något utan endast titta) Vill du justera något på artikeln gör du det under Ekonomi och Hantera Artiklar

Rubrikerna har följande betydelse.

 1. Avgiftsnamn: Namnet på avgiften
 2. Avgiften: Avgiftsbeloppet
 3. Status: Vi upplägg av avgiften får avgiften status Upplagd. När den är aktiverad (se punkt 10) så får den status Aktiverad. Klickar man sedan ur  rutan Aktiv blir status Inaktiverad. 
 4. Upplagd: Datum när avgiften läggs upp.
 5. Fakturerad: Faktureringsdatum
 6. Aktiverad: Aktiveringsdatum
 7. Giltig t.o.m.: Giltighetsdatum hämtas från definitionen av respektive artikel vid tilldelningen och ange hur länge artikeln är giltig för medlemmen.
 8. Krediterad: Ange om artikeln har blivit krediterad
 9. Restbelopp: Om det finns ett belopp kvar att betala eller fakturera.
 10. Aktiv: När man har betalat avgiften (fakturerat med automataktivering) sätts en bock i fältet A (Aktiverad). Är rutan i bockad är artikeln aktiv
 11. Ta bort: Radera artikeln
 12. Expandera för fakturahistorik: För information om fakturahistorik på artikeln.

När man registrerar en medlemskategori, eller ändrar medlemskategori, läggs kopplade avgifter till medlemskategori automatiskt in på medlemmen (d.v.s. om avgifterna är i bockade när nya medlemskategorier sparas).

Klicka på Lägg till avgift för att söka fram nya enstaka avgifter som du vill knyta till medlemmen. På samma sätt klickar du på Lägg till skåp för att lägga till skåp på medlemmen.

Om det inte går att ta bort en spelavgift på en medlem p.g.a. att det finns historiska bokningar så börja med att avaktivera spelavgiften och Spara. Därefter går det att radera spelavgiften med knappen Ta bort. Om en medlem har framtida bokningar så måste dock dessa tas bort innan radera spelavgift kan ske.

 Under personrapporter finns rapport för en avgiftsförteckning GIT .avgifter.rpx. Årsavgifter som skall debiteras för varje år tilldelas i faktureringsrutinen för ett antal medlemmar i taget se Fakturering » Tilldela avgifter eller lån ».