Senast uppdaterad:

Skriv ut

Inställningar Golfbana

Varje bana på klubben måste definieras med stort antal parametrar. En bana definieras av ett antal hål som grupperas i en eller flera slingor som i sin tur bildar en bana. Till varje bana kopplar du sedan ett antal parametrar som styr hur och när tidbokning sker och vem som får boka och vilka som får spela m.m.

Inställningar för golfbanan, är indelade i avsnitten Hål, Slinga och Bana.  Uppgifterna om golfbanan är fundamental för en klubb och styr funktioner som starttider, möjlighet till tidsbokning, koppla banan till tävling.

En bana består av en eller flera slingor som i sin tur består av ett antal golfhål. Dessa byggstenar behöver skapas i rätt ordning.

Oftast arbetas det med Slinga och Bana i samband med uppstart och stängning av säsongen. Tänk på att det går utmärkt att börja förbereda inför kommande säsong t.ex. strax efter stängning av innevarande säsong gjorts.