Senast uppdaterad:

Skriv ut

Sök greenfee

Har en spelare betalat en greenfee i förväg t.ex. genom en veckogreenfee eller webbetalning av greenfee, söker man fram aktuell greenfee via ett greenfeenr som erhålles vid betalningen

Meny

Välj menykommando Ekonomi » Sök greenfee.
Varje greenfee som betalas, direkt i receptionen eller t.ex. i förskott via webbetalning, åsätts ett speciellt greenfeenr för identifikation av transaktionen.
Om en betald greenfee av någon anledning inte utnyttjas kan den återbetalas eller återanvändas vid ett annat tillfälle. För att kunna göra detta finns denna funktion för att söka efter betalda greenfeeavgifter.

Hitta greenfeenr

För att se vilket greenfeenr som en betald greenfee har visar klickar man Egenskaper i bilden Boka starttid för aktuell person.
I dialogrutan Spelare visas greenfeenr dels i rutan Gällande avgift (nedtonad) dels i rutan Avgift om man markerar alternativet greenfeenr.

 

 

En person som har betalt en greenfee t.ex. via webben för en tid som ej har utnyttjats, kan boka en ny tid via receptionen och där ange eller söka efter den tidigare betalda greenfeeavgiften och använda denna som betalning.

Ett annat exempel där man kan behöva söka greenfeenr är om man har betalt ett greenfeepaket t.ex. veckogreenfee och vill använda det betalda greenfeepaketet som betalning för en nybokad tid.

Tänk på att

En greenfee gäller alltid under en viss tid (normalt 1 dag, men längre tider förekommer) och den kan bara "återanvändas" under den tid som den gäller för.

Söka efter greenfee eller greenfeenr

Kommandot Sök greenfee ligger under huvudmenyn Ekonomi, I dialogrutan som visas kan man söka antingen efter greenfeenr direkt eller välja en tidsperiod och söka alla betalda greenfeeavgifter under denna tidsperiod.

 

 

Om man markerar en greenfee i listan och klickar Egenskaper visas en informationsruta om aktuell greenfee.

Man kan makulera en betald greenfee med knappen Makulera.

När man makulerar en greenfee kan den inte användas vid en annan tidpunkt. 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS

Återbetalning av en makulerad greenfee görs i kassahanteringen och är inte kopplad till denna makulerings-knapp.

Använda förbetald greenfee

Detta sätt kan t.ex. användas när man bokat in en person och 3 ”gäster” och tagit betalt i förväg eller om betalning skett i förväg via Min Golf (webbetalning).

Här visas ett exempel på hur man i samband med tidbokning/ankomstanmälan söker rätt på (och använder) en i förväg betald greenfee.

 

 

Markera greenfeenr i rutan avgift och välj Sök greenfee.
Skriv in aktuellt greenfeenr i sökfältet för greenfeenr och klicka Sök. (greenfeenr har man tagit reda på enligt Hitta greenfeenr ovan).
Klicka Ja för att använda den tidigare betalade greenfee som betalning.