Senast uppdaterad:

Skriv ut

Kapitalinsats

Kopplingen mellan klubbens kapitalinsatser och medlem/person, hanteras i fliken Kapitalinsatser. Här får du reda på hur du lägger till, gör ett ägarbyte och ta bort kapitalinsats från person.

Kapitalinsatser visas under fliken Kapitalinsats.

Under fliken Kapitalinsatser visas befintliga insatser samt status på insatsen. Här kan man koppla till nya kapitalinsatser eller ta bort gamla.

Fyra datum fält visas: Upplagd, Fakturerad, Aktiverad och Krediterad. I fältet Restbelopp anges det belopp som skall betalas. En bock i fältet A betyder att insatsen är betald (Aktiverad). Fältet Innehav kan vara Ä (Ägare) eller N (Nyttjare). Övriga uppgifter i listan är Typ, Värde/Insats samt vilket Nr som lånet har.

Om du skall lägga till en kapitalinsats som tillhör klubben gör du såhär: Klicka på Lägg till för att tilldela en kapitalinsats. Knappen Ta bort skall endast användas för att ta bort felaktigt registrerade kapitalinsatser.

I fönstret kapitalinsatser markerar man aktuell typ av insats, i nedre delen av fönstret visas då vilka som har aktuell insats kopplad till sig.

Man kan nu se Egenskaperna på en befintlig kapitalinsats genom att markera ett kapitalinsatsnr i listan och klicka knappen Egenskaper.
Dialogrutan Innehav av kapitalinsats visas där man kan se nuvarande ägare och ägarhistoriken för aktuell kapitalinsats.

Bläddra fram första lediga insats, dvs en insats som är markerad med klubbnamnet, markera denna och klicka knappen Välj. Du kanske får bläddra fram några sidor för att komma  till första insats med klubbnamn. 

 

Klicka i Ny ägare och sedan Spara. Kontrollera att det står klubbens namn som nuvarande ägare, i annat fall flyttas insatsen från en befintlig person. Bocka inte i rutan Aktiverad, det innebär att insatsen aktiveras direkt och inte kommer med på nästa faktura.

När man har kopplat en insats till en medlem, är nästa steg att fakturera kapitalinsatsen, se Fakturering » Skapa fakturaunderlag ». Skapa underlag för enskild medlem.

När man återbetalar en kapitalinsats skall man registrera återbetalningen i stället via knappen Egenskaper, läs mer om återbetala kapitalinsatser via länken nedan.

 

 

 

 

 

 

 

Har man Aktier eller Spelrätter som man säljer till annan person vid utträde registrerar man ett Ägarbyte ».

Ägarebyte av kapitalinsats Visa

En kapitalinsats har en ägare kopplad till sig, vilken man kan byta vid försäljning av en kapitalinsats till en ny medlem.

En viktig förutsättning för att kunna registrera ägarbyte på en spelrätt eller aktie är att den markeras med egenskapen "Får upplåtas till annan person" när man skapar artikeln.

När man skall byta ägare på en spelrätt/aktie kan man börja med att registrera att den är till försäljning för den nuvarande ägaren. Man kan därigenom visa alla spelrätter/aktier som är till försäljning.
För att registrera att den är till försäljning markerar man spelrätten/aktien och klickar på knappen Egenskaper.


I dialogrutan Innehav av kapitalinsats som visas, klickar man in en bock i rutan Till försäljning och klickar Spara.

För att registrera ett ägarbyte öppnar man kapitalfliken för den nye ägaren och klickar Lägg till. En lista visas med alla lån och spelrätter.

Man markerar först vilken typ av spelrätt det gäller.
Här kan man bocka i rutan "Visa endast aktier/ spelrätter till försäljning" för att endast visa de som är till försäljning i listan.
Markera den person som är nuvarande ägare och klicka knappen Välj för att koppla en befintlig spelrätt till den nya personen.
Fönstret Innehav kapitalinsats visas.
Markera här Ny ägare eller Ny nyttjare och klicka Spara.

Skillnaden på ägare och nyttjare har med typen av kapitalinsats att göra. Om det är ett företag som äger spelrätten/aktien kan man registrera vem som får nyttja företagets spelrätt. När personen slutar på företaget skall man registrera en annan nyttjare till spelrätten som företaget äger.
I detta fönster finns det också flikar för att visa nuvarande ägare, nuvarande nyttjare samt en historik över ägarbyten.