Senast uppdaterad:

Skriv ut

Schemaöversikt och inställningar i nya GIT

Inställningar

Inställningar för vad som ska visas, antal scheman, vilka klubbar, banor, vilken dag och vilka relationer som ska finnas mellan varje schema ställer du in i gamla GIT i nuläget (funktionen kommer i nya GIT senare).

Titta gärna  igenom PDF-filen Förklaringar och inställningar i starttidsschemat 

Det nya schemat visar till exempel:

1. Gruppbokning (gul) betald (mörkgul)
2. Bokning (grön), betald (mörkgrön) blockering (grå), och ankomstmarkerad (rund ring med bock i)
3. Bokning som är ankomstmarkerad, samt en spelare som är extra uppmärksammad genom rosa markering.
4. Startförbud tävling
5.. Företagsbokningar (blå) betald (mörkblå)
6. Blockering
7. Färgschemat

Du kan markera:

➢ Ankomstmarkerad (standardval) 
➢ Gäst
➢ Golfbil 

När du markerat ett av valen ovan så visas till exempel alla starttider för dagen där det finns en golfbil bokad.

Färgschemat

Klicka på ? längst upp till höger så får du fram färgschemat. Här ser du var de olika symbolerna och färgerna markerar,