Senast uppdaterad:

Skriv ut

Schemaöversikt och inställningar i Nya GIT

Inställningar

Inställningar för vad som ska visas, antal scheman, vilka klubbar, banor, vilken dag och vilka relationer som ska finnas mellan varje schema ställer du in i gamla GIT i nuläget (funktionen kommer i nya GIT senare).

Det nya schemat visar till exempel:
1. Gruppbokning (gul) betald (mörkgul)
2. Bokning (grön), betald (mörkgrön) blockering (grå),  och ankomstmarkerad (rund ring med bock i)
3. Startförbud tävling

Du kan markera:
➢ Ankomstmarkerad (standardval) 
➢ Gäst
➢ Företagsbokning
➢ Golfbil 

När du markerat ett av valen ovan så visas till exempel alla starttider för dagen där det finns en golfbil bokad.