Senast uppdaterad:

Skriv ut

Rapport över bokade per bokande system (GIT, Min Golf, Terminal, Citybreak etc) exporteras till Excelfiler för statistikbearbetningar på klubben.

 

De olika rapporterna ligger i samma excelfil men på olika flikar.
Första fliken Document map innehåller länkar till rapporterna.

 

Bokningar per kanal ligger under flik 6 (Sheet 6) på excelbladet. Rapporten visar antal bokningar per kanal. Definition av rubrikerna finns på sidan Definitioner ».