Senast uppdaterad:

Skriv ut

Ett antal definitioner av innehållet i kolumner med starttider i Excel-statistikrappporterna

Tidbokning

Nedanstående rubriker återfinns i excellistorna med statistik.

 • Medlemmar*) – bokade medlemmar identifierad med Golf-ID      
 • Gäster – bokade icke medlemmar som är identifierade med Golf-ID      
 • Oidentifierade – bokade personer som saknar Golf-ID      
 • Startförbud tävling antal reserverade slotrader – Beräknas på antal reserverade slotrader enligt ordinarie starttidsschema.
  • Tävlingsdeltagarna redovisas separat under ”Redovisning av tävling/startförbud.      
 • Övriga startförbud – Här redovisas enbart antal reserverade slotrader      
 • Beläggningsgrad = antalet bokade slotrader / totalt antal slotrader. Slotrader för tävling och startförbud skall räknas med.      
 • 1 starttid = 1 slot 
 • 1 slot = 4 slotrader (= 1 boll)

*) Förtydligande av begreppet medlemmar.
Observera att det är INTE spelrätten som styr. Oavsett om du är vardagsmedlem eller har någon annan form av medlemskap är det giltighetsflaggan på medlemskapet vid anmälningsögonblicket som avgör om du räknas som medlem eller ej.  
En vardagsmedlem med giltig medlemskap räknas som medlem oavsett om det är en vardag eller helg.
En vardagsmedlem utan giltigt medlemskap räknas som icke medlem oavsett om de är en vardag eller helg. 
 

Redovisning av tävling

Nedanstående rubriker återfinns i excellistorna med statistik.

 • Antal starttider i tävling – räknas på det egentliga antalet starttider som är i tävlingen enligt startordningen.
 • I shotgun redovisas alla av systemet i tävlingen skapade starttider.
 • Deltagande medlemmar – medlemmar på klubben.
 • Deltagande gäster - i Deltagande gäster ingår både Gäster och Oidentifierade (bokade personer som saknar Golf-ID).
 • För tävlingar sker redovisning av alla spelare. Tex i en partävling är 1 par = två spelare (personer). Samma sak gäller lagtävling, alla spelare i laget räknas.
 • Utnyttjandegrad = (antalet bokade slotrader medlemmar + antalet bokade slotrader gäster + antalet bokade slotrader oidentifierade + antalet tävlingsdeltagare medlemmar + antalet tävlingsdeltagare gäster) / totalt antal slotrader. Uttrycks i ett kvottal med en decimal.
 • Tävlingar som ligger utanför ordinarie starttidsschema räknas in i utnyttjandegraden enligt nedan
  • Om startförbudet går in i ordinarie starttidsschema så räknas tävlingen i utnyttjandegraden.
   De tävlingsslottar som ligger inom ordinarie starttidschema räknas med i utnyttjandegraden.
   För tävlingsslottar som ligger utanför ordinarie starttidsschema kan ingen utnyttjandegrad beräknas.
  • En tävling som spelas helt utanför ordinarie starttidsschema räknas INTE.
 • Ankomstbekräftad (exkl. tävling) – Person som är ankomstbekräftad i starttidschemat oavsett om betalning är gjord eller ej.
 • Greenfeebetalande medlemmar/gäster (exkl. tävling) - person som betalar greenfee oavsett om den har status B (betalmarkerad) eller ej.
  Spelare som är medlem och betalar greenfee redovisas under Betalande gäst. Även om greenfeeavgiften är 0:- så räknas personen under greenfeebetalande medlemmar/gäster.