Senast uppdaterad:

Skriv ut

Kortläsare för Golf-ID

Man kan ha en separat kortläsare för att läsa in Golf-ID, så att spelaren ej behöver ange sitt Golf-ID vid ankomstregistrering eller när man bokar tid i receptionen.

Meny

Du öppnar inställningsrutan genom att i menyn Arkiv välja Inställningar kortläsare.

Den gamla kortläsaren, som användes för kortbetalning innan OSCAR, fungerar på detta sätt när den är ansluten. Har man haft en sådan installerad finns inställningarna för kortläsaren kvar i systemet.

Om man installerar en ny separat kortläsare för inläsning av Golf-ID behöver man ange vissa parametrar för att kortläsaren skall fungera.
Under menyalternativ Arkiv » Inställning kortläsare finns 6 parametrar som skall skrivas in.

 

 

För en egendefinierad kortläsare skall man ange start- och stoppkoder för spår 1-3. Dessa startkoder får man av leverantören av kortläsaren.För kortläsarna KDE och MagTek är parametrarna ifyllda om man hade en sådan läsare installerad innan övergången till OSCAR.

OBS

Denna inställning avser INTE de nya kontokortsläsarna som kommer med OSCAR.