Senast uppdaterad:

Skriv ut

Årsavgifter SGF och GIT 2020

OBS! För årsavgifter för Svenska Golfförbundet och GIT har tillfälliga regler införts med en möjlighet att delbetala avgiften kostnadsfritt. Det är även delvis förändrade avläsningsdatum. Läs mer här:

golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/ekonomiska-atgarder-corona/

Årsavgifter 2020

Golfklubb - Medlemskap i SGF

SGF-avgift:
176 kr per aktiv senior 86 kr per aktiv junior 13-21 år
Juniorer 0-12 år är avgiftsbefriade efter förbundsmötesbeslut 2015

GIT-avgift (support/drift och förvaltning) 61,50 kr per aktiv medlem (inkl. moms). Avgiften är densamma för senior och juniorer 13-21 år och faktureras samma period som SGF-avgiften. 
Förhöjd GIT-Avgift i tre år
5 kr (inkl moms) är höjningen för 2020 per aktiv seniormedlem och juniormedlem, 13-21 år för utveckling av GIT Online. GIT-avgiften höjs under åren 2019-2021 med totalt max 13 kr/medlem (inkl moms).

Läs mer om Årsavgifter för golfklubb klicka här.

Enligt propositionen till FM 2017 som gick igenom är debiteringsperioden nu ändrad.

Numer sker debiteringen med två preliminära debiteringar och en slutgiltig.
Avgiften inkluderar en prenumerationsavgift för tidningen Svensk Golf enligt principen en tidning per hushåll inom i Sverige. Det tillkommer 35 kr för varje utskickat utlandsexemplar (som mest 10x 35 kr per medlem). 
Debitering 1: 15 mars debiteras 50% av aktiva medlemmar den dagen
Debitering 2: 15 maj debiteras 80% av aktiva medlemmar den dagen
Slutdebitering: 15 september - då avräknas de som debiterats på de två preliminära tillfällen - totalt antal som debiteras sker enligt principen för avläsning läs i stycket nedan.
Om dessa datum infaller på helg - läs hela propositionen som ligger på www.golf.se

Detta är skiljt från medlemsavläsningarna som fortfarande sker på samma sätt som tidigare.

Avläsningstillfällen

Avläsningstillfällen SGF- och GIT-avgift baseras på antal aktiva medlemmar. Medlemsavläsningarna sker vid tre tillfällen efter förbundsmötesbeslut 2015 och rör det slutgiltiga debiteringsbara antalet medlemmar per klubb. 

OBS... Tillfällena sker mellan 1 juli och 15 september.

Det avläsningstillfälle som ger det högsta medlemsantalet utgör debiteringsunderlag för den slutliga medlemsavgiften.

GDF-avgift baseras på antal aktiva medlemmar i klubb. Avgiften varierar mellan distrikten (från 11 kr till 25 kr per medlem) och fastställs årligen vid berört GDF:s årsmöte.

Läs mer om Årsavgifter för associationsklubbar på Svenska Golfförbundet hemsida.