Senast uppdaterad:

Skriv ut

Årsavgifter SGF och GIT

Årsavgifter för Svenska Golfförbundet och GIT 2024

SGF-avgift golfklubb
182 kr per aktiv senior
89 kr per aktiv junior 13-21 år
0 (noll) kr per aktiv junior 0-12 år

SGF-avgift golfbolag

202 kr per aktiv senior
109 kr per aktiv junior 13-21
0 (noll) kr per aktiv junior 0.12 år

GIT-avgift för samtliga
Beslutas på förbundsstyrelsens decembermöte 2023.
Bedömningen idag är en höjning med 1–2 kr, från dagens 65 kr.

65 kr (inkl moms) per aktiv seniormedlem och juniormedlem (13-21 år)
Läs mer om årsavgifterna här

Mer specifik information om årsavgifterna för respektive kategori.

För att läsa mer om betalmodellerna för årsavgifterna, klicka här.

Ändrad betalmodell för medlems- och GIT-avgifter
Ett av besluten på årets förbundsmöte var att ändra betalmodellen för klubbarnas medlemsavgifter till SGF. Förändringen i korthet:

  • Den andra faktureringsomgången flyttas från 15 maj till 1 juli, med sista betalningsdag 31 juli istället för 30 juni.

  • Medlemsunderlaget för den andra faktureringsomgången beräknas den 1 juli istället för 15 juli. Antalet speglar då bättre klubbens slutliga medlemssiffra den 15 september.

  • En klubb kan medges anstånd/avbetalning mot en fast avgift på fakturabeloppet.