Senast uppdaterad:

Skriv ut

Artikel/avgift

I följande avsnitt kan du skapa nya artiklar/avgifter, uthyrningsartiklar, skåpserier, kapitalinsatser och artikelgrupper. Du kan också administrera upplagda kapitalinsatser, skåpserier samt artikelgrupper.