Senast uppdaterad:

Skriv ut

Viktigt för dig som ska lägga upp årsavgiften på Min Golf!

För dig som ska lägga upp årsavgifterna för dina medlemmar på Min Golf är det några saker som är extra viktiga att tänka på innan du börjar tilldela avgifterna.

Ange årtal under giltighetstid OBS! Viktigt

Möjlighet att sätta --(streck) på avgifter försvinner 7 mars 2023 och i fortsättningen gäller aktuellt årtal. Om det vid releasen 7 mars 2023 finns någon artikel i GIT som har --- (tre streck) i årtal så kommer det att sättas 2023 i det fältet.

 

För att använda funktionen "förfallodatum"

Vi rekommendera alla att skapa nya avgifter för årsavgifterna (spelavgift, medlemsavgift osv.) för att alla funktioner i ekonomidelen ska fungera på bästa sätt. Dvs inte använda de gamla avgifterna som är skapade i gamla GIT.

Viktigt är också att om du vill använda funktionen förfallodatum när du lägger upp avgifterna på Min Golf måste avgifterna ha fått ett förfallodatum angivet innan tilldelning.
Läs mer om hur du skapa avgifter i nya GIT.