Senast uppdaterad:

Skriv ut

Ekonomi i nya GIT

Finns i produktion från 20 september 2022

 

Checklista inför debitering av årsavgifterna i Nya GIT, se mer här » 


Fler Säljorganisationer i GIT

För klubbar med fler säljorganisationer, ex. klubb och ett av klubben helägt driftsbolag, se mer här »


Artiklar och avgifter 

Skapa och gör alla dina inställningar för artiklar och avgifter:
Sök artiklar och avgifter,  se mer här »
Redigera artiklar/avgifter, se mer här »
Köpevillkor till golfaren baserad på säljorganisation, se mer här »


Tilldela avgifter

Tips är att gå igenom Före tilldela regelbundet, då har du koll på ditt register.
Starta guiden Före Tilldela avgifter (registervård), se mer här »
Starta guiden Tilldela avgifterse mer här »
Skicka e-post till personer med obetalda avgifter (till alla med avgifter med status=upplagd och status= fakturerad med ett restbelopp), se mer här »
Tilldela påminnelseavgifter, se mer här » inplanerat till 29 nov. 2022, 


Skapa fakturaunderlag

Startar guiden Skapa fakturaunderlag för att exportera till extern part alt. ta ut en excelfil, se mer här »
Arkiv, se mer här »
Inställningar, se mer här »


Uppföljning

Transaktionslista, se mer här »

Köpevillkor (malltexter)

Vi rekommenderar klubbar som ska lägga upp sina avgifter för betalning på Min Golf att se till att uppdatera köpevillkoren på resp. artikel/avgift (ex. medlems- och spelavgifter)

Malltexter finns att ladda ner på sidan Köpevillkor (malltexter) »

Vad kommer sedan?

I releasen 29.e november planeras:

  • Fakturering via Min Golf. Medlemmen skriver själv ut fakturan och betalar till klubbens bankgiro.
  • Fakturering via personbilden i nya GIT. Klubben mejlar fakturorna till medlemmarna, som betalar till klubbens bankgiro.
  • Tilldela påminnelseavgifter
  • Bättre process för att kreditera avgifter, via extern part, både vid byte av medlemskategori och utträde.
  • Hantera fakturor och underlag. En någon omgjord funktion av det som i gamla GIT var fönster Fakturakontroll.

7 mars 2023

  • Widget och Min Golf: för nya medlemmar/byte av medlemskategori som klubben kan lägga in på egen hemsida där även delar kan aktiveras och göras tillgänglig för medlemmar på Min Golf.
  • Förbättrad uppföljning och automatiserade processer vid återbetalning via alla kanaler som GIT, GIT Tävling, MG Bokningsapp samt de externa parter. Det betyder att alla eventuella återbetalningar alltid ska göras via GIT resp. GT Tävling.