Senast uppdaterad:

Skriv ut

Greenfee traditionell i nya GIT

Tidbokningen förutsätter att det finns greenfeeartiklar, varför man måste definiera minst en greenfeeavgift. Normalt räcker det med en greenfeeartikel med olika avgiftsregler med vilka de olika avgifts-beloppen definieras.

När en person bokar en tid, söker systemet alltid den lägsta greenfeeavgiften enligt reglerna, när det finns flera olika greenfeeavgifter, s.k. systemval.

Ej Systemval
Man kan nu markera att en greenfeeavgift inte skall väljas av systemet. Sätt en bock i rutan för "Ej systemval" för de greenfeeavgifter som inte skall väljas automatiskt vid bokningar.
Greenfeeartiklar markerade med Ej systemval, visas inte heller som alternativ på Min Golf.

Ej systemval kan t.ex. användas för en speciell artikel för rabatterad greenfee, som kansliet kan välja manuellt vid speciella tillfällen, som t.ex. vid omfattande banarbeten eller "Spel med medlem" osv.