Senast uppdaterad:

Skriv ut

Lagtävling manuellt lagnamn

Manuella lagnamn används vid seriespel.

OBS Denna sida är inte publik till vidare.

Anmälan vid manuella lagnamn

När man väljer att skapa lagnamnen manuellt, kan man antingen skapa lagnamnet i förväg eller efter man har anmält spelare utan att koppla spelaren till ett par/lag.

När man anmäler en spelare via Snabbanmälan kan man direkt koppla en anmälan till ett lag, om man lagt upp lagnamnen i förväg. Välj aktuellt lag i fältet Lägg till i lag.
Har man inte lagt upp lagnamnen i förväg väljer man (Ingen) för att göra tilldelningen i ett senare skede när man har skapat lagnamnen.

             

Antalet upplagda lag visas som Godkända eller Ej kvalificeradeLagöversikten i fältet Lagöversikt bilden ANMÄLAN.

För att visa vilka lag som finns upplagda klickar man på Godkända eller Ej Kvalificerade i fältet Lagöversikt. Lagen visas som Ej kvalificerade om det saknar minsta antal deltagande medlemmar.

I bilden som visas över lagen kan man klicka på pilen till höger för att REDIGERA eller RADERA ett lag.

   

 

             

När man klickar på alternativet REDIGERA visas lagnamnet under fliken Allmänt.

På fliken Medlemmar visas vilka som är med i laget till vänster och till höger i fältet Tillgängliga, visas spelare som inte tilldelats något lag ännu.

 

Med Drag-and-Drop flyttar man spelare från höger till vänster för att tilldelas ett lag, och man drar en spelare från vänster till höger för att kunna flytta en spelare till ett annat lag.