Senast uppdaterad:

Skriv ut

Ryder Cup

Beskrivning av hur man lägger upp en matchtävling med liknande format och deltävlingar som i Ryder Cup. Alltså två lag som spelar match mot varandra.

Man hanterar en Ryder Cup på samma sätt som en singeltävling, se sidan  Singeltävling », med följande tillägg:

 


I första bilden där man lägger upp en ny tävling väljer man Lagmatch (Ryder Cup) i fältet Typ. Datum är första till sista speldag.

 

Banor och startomgångar som vanligt.
Klassegenskaper användes ej i en Ryder Cup tävling.
I Ronder och format lägger man in de olika spelformerna för resp. matchdag. Det går att forma upplägg efter egna önskemål gällande antal ronder och spelform.

Nedan visas ett exempel på upplägg för en 5-ronders Ryder Cup.

 

             

Därefter skapar man två lagnamn.
Dessa kan skapas både före eller efter man har anmälda spelare.

OBS man kan inte anmäla spelare via excelimport och knyta spelarna till befintliga lagnamn.

             

Om man anmäler spelare innan man skapat lagnamnen, kopplar man spelarna till laget när man skapar lagnamnet.

Man bestämmer vem som spelar mot vem när man skapar STARTLISTAN. 

Först skapar man inställningar för startlistan, matchnumrering, starttid, hålnr, intervall och antal matcher för alla dagars spel.

 

När man skapat inställningarna för startlista visas en rad för varje dags spel och man placerar in spelaren i resp lag med knappen HANTERA SPELARE.
Med knappen LÄGG TILL/TA BORT kan man i efterhand justera antal starttider.
När man är klar klickar man på knappen AVSLUTA varvid status ändras från Preliminär till Klar.
Knappen ÅTERSTÄLL tar bort alla inställningar om man har gjort något fel.

  

"Lottningen" sker manuellt genom att man placerar (drar) spelarna i resp. lag till en starttid. Man kan dra spelarna fram och tillbaka tills man är nöjd. Klicka på knappen  SPARA när du är klar.

 

  

Innan du kan registrera scorer måste du Öppna ronden för scoreinmatning.

Scoreinmatningen sker genom att skriva in en spelares namn eller spelarnr i sökrutan. Klicka på personnamnet i listan och ett fönster för inmatning av alla scorer i bollen visas. Inmatningen sker hålvis för alla spelarna. I fältet Status kan man ange om en spelare inte kommer till start eller blir diskvalificerad mm.

Om matchen blir lika (A/S) kan man lägga till ett eller flera hål för särspelet med knappen LÄGG TILL HÅL, och fortsätta registrera matchresultatet på särspelshålen.

OBS! Man noterar NETTORESULTATET för varje hål och spelare. Man måste alltså själv hålla reda på vilka hål man har ev extraslag på.
När matchen är avgjord registrerar man inte resterande hål.

Klicka på knappen PUBLICERA för att visa scoren på ev leaderboard. Man kan ändra ett registrerat resultat men man måste först bocka ur rutan Publicera. 

  

 

På fliken RESULTAT finns länkar för varje rond för att Öppna scoreinmatningen, Stänga scoreinmatningen eller Nollställa scoreinmatningen.
Man kan inte registrera resultat innan man har skapar startlistan för resp rond.
Till höger visas Sökfältet där man söker fram en spelare för att mata in scoren. Skriv in spelarnr eller en eller flera bokstäver i namnet, sökresultatet visas direkt i listan. Klicka på resp spelarnamn för att gå till scoreinmatningsbilden.