Senast uppdaterad:

Skriv ut

Om Vårdnadshavare

Vi skapar en ny hantering av vårdnadshavare i GIT för att hjälpa klubbar med hanteringen av sina underåriga men också för att hjälpa vårdnadshavare att administrera sina barns golfande.

Vårdnadshavare i GIT, varför då?

Eftersom en underårig inte har rätt att ingå avtal har vi tagit fram hantering för vårdnadshavare i Golfens IT-system (GIT). Allt från att t.ex. betala en avgift till att anmäla sig till en tävling kan anses som att ingå avtal och kräver vårdnadshavarens godkännande. 

Vi kan inte göra juridiska kontroller på faktiska vårdnadshavare utan det är de underåriga, vårdnadshavare och klubben som förväntas samverka för att rätt personer är knutna till varandra. Det är individen som står som en underårigs vårdnadshavare som vi anser gäller som vårdnadshavare.

Det är viktigt att komma ihåg att du eller andra personer (oavsett vårdnadshavareskap) med rätt att boka kan boka in din underårige till spel eller tävlingar. Inställningarna gäller specifikt för att begränsa den underåriges egna hantering, inte andras. 
 

Hur kopplas personerna ihop?

I GIT utgår vi ifrån den underårige och kopplar samman denne med en vårdnadshavare. En vårdnadshavare måste vara över 18 år och finnas i vårat system med ett personnummer. När en vårdnadshavare läggs till informeras personen som läggs till, den underårige och ev. befintlig vårdnadshavare som redan finns kopplad. 
 

Vad kan en vårdnadshavare göra

Som vårdnadshavare ställer du in vad den underåriga spelaren själv får eller inte får göra i MinGolf. Du som vårdnadshavare behöver ta ställning till om den underåriga ska ha rätt att betala på MinGolf, kunna boka starttider eller anmäla sig till tävling. Om du inte gör egna inställningar kommer de rådande förinställda värdena gälla. Dessa är:
• Att den underårige inte får betala på MinGolf. 
• Att den underårige kan boka men bara tider som kostar 0kr. 
(vi tar inte hänsyn till ev. no-show kostnader) 
• Att den underårige kan anmäla sig till tävlingar som kostar 0kr.
• Att den underårige inte kan använda tjänsten ”Golflektioner”. 
Golflektioner är en PGA tjänst som finns på MinGolf där man kan hitta och boka vissa tränare anknutna till PGA.
 

Mail och kontakt

För att du som vårdnadshavare ska kunna ha översikt på vad din underårige gör inom golfen kommer du per automatik att börja få kopior på de mail GIT genererar till din underårige. Det går, i enlighet med rätten att nixa sig, att stänga av dessa mail men vår rekommendation är att du behåller de påslaget så att du inte får oförutsedda överraskningar. 

Dina kontaktuppgifter kommer nu som vårdnadshavare vara tillgängliga för den eller de klubbar som din underårige är medlem i. Detta för att klubben ska kunna kontakta dig med information som gäller klubbens juniorverksamhet eller annan viktig information som du som vårdnadshavare behöver ta del av. 
 

Skapa vårdnadshavare

Att koppla vårdnadshavare i GIT görs alltid från den underårige. Det är endast en GIT administratör som kan göra kopplingen och inget som en spelare kan göra själv. 
Det kan göras när man skapar en ny person eller från den underåriges personbild. 

Att skapa en ny underårig spelare. 
När en underårig spelare skapas kommer vi nu att direkt lägga till en vårdnadshavare. Steget för att lägga till vårdnadshavare läggs till i slutet av skapa ny person. 
(bild kommer)

För att lägga till vårdnadshavare kan du antingen söka fram en befintlig person eller skapa en ny person. 
(bild kommer)

Om personen har ett golf-ID sedan tidigare kan du söka på det, annars kan du söka på personens namn. Om du saknar golf-ID kan du i stället söka på personnummer. 

Om personen inte har ett golf-ID sedan tidigare skapar du en ny person.

Att avsluta vårdnadshavareskap

En underårig måste alltid ha minst en vårdnadshavare. Därför kan man inte ta bort den sista vårdnadshavaren utan att först ha lagt till en ny. Men det finns vissa situationer då vårdnadshavareskapet upphör per automatik. 
1. Personen fyller 18 år
På dagen när den underåriga personen fyller 18 år är personen inte längre underårig. Därav upphör vårdnadshavare i GIT per automatik. 
2. Den underårige raderas.
Om den underårige raderas från GIT tas ev. kopplingar till vårdnadshavare bort per automatik. 

En administratör på en golfklubb där den underårige är medlem kan också ta bort en vårdnadshavare, förutsatt att det inte är den sista vårdnadshavaren för en underårig.