Senast uppdaterad:

Skriv ut

Nya Grönt Kort

Det nya regelverket Grönt Kort som trädde i kraft under våren 2020 gäller för alla nya golfare och för spelare som är registrerade i GIT med HCP 99.
Återvändande spelare som är registrerade i GIT sedan tidigare med HCP 54,0 eller lägre behöver inte ta Grönt Kort på nytt. Nedan tittar vi på hur golfens gröna kort fungerar och hur du med hjälp av GIT kan hantera nya golfare som kommer till er.

Ta Grönt Kort innebär följande delar

• Inneha ett Golf-ID
• Genomföra teorin på nätet
• Registrera ett godkänt spelprov
• Ta kontakt med en golfklubb som kan godkänna det Gröna Kortet.

OBS… För att kunna boka starttider, registrera handicap och anmäla sig till tävlingar krävs ett medlemskap i en golfklubb.

Nedan kan du läsa om grundläggande delarna som berör Golfens Gröna Kort. Föredrar du informationen i rörligt material kan vi tipsa om kursen Grönt Kort i GIT-skolan (https://www.gitskolan.se/).

Nya golfare kan nå Grönt Kort på två sätt:

• Person börjar med att registrera sig på borjaspela.golf.se och får ett Golf-ID, därefter ska teorin genomföras på webben och ett spelprov ska registreras på Min Golf eller i GIT Online. Sista steget är att kontakt tas med golfklubb som kan godkänna personen för Grönt Kort.• Kontakta en golfklubb, som registrerar personen som Grönt Kort-medlem och skapar ett Golf-ID. Hen genomför teorin på webben och ett spelprov ska registreras på Min Golf eller i GIT Online. Sista steget är att en golfklubb godkänner personen för Grönt Kort.Oavsett väg är det bara en golfklubb som kan godkänna den nya golfaren för Grönt Kort. Så snart en ny golfare söker kontakt med er på klubben, skapa en relation och erbjud nybörjarutbildning, träning och/eller medlemskap.

Nya Gröna Kortet

För att få Grönt Kort behöver en person:

Inneha ett Golf-ID
Klara kunskapskraven som består av två delar, en teoretisk del samt ett spelprov.

Teorin
Teorin på webben består av fyra ämnesområden (Kom igång, Spelet golf, Golfa schysst och När du börjar spela). Varje ämnesområde innehåller olika uppgifter med tillhörande frågor som deltagaren behöver svara rätt på. Även befintliga golfare kan testa sina teorikunskaper, inloggning sker med samma inloggningsuppgifter som används till Min Golf. Klicka här, för att komma till teori-webben.


Spelprovet
För vuxna (13 år eller äldre)
Registrering behöver ske på en bana som är slopad.
Spelprovet sker över en 9 håls rond.
Spelaren behöver ha 18 poäng eller bättre, resultatet baseras på att spelaren spelat på den slope som spelare erhåller för HCP 54,0.
Totalpoängen på spelprovet över 9 hål dubblas.
Score anges hål för hål.
Endast godkänd rond sparas.
Markör behöver ha Golf-ID.
Spelprovsronden blir första HCP-ronden och ligger till grund för spelarens första HCP.

Läs mer om spelprov för barn 12 år och yngre längre ner på sidan, klicka på fliken "Barnens Gröna Kort (12 år och yngre)".

Bild nedan visar spelprovet i Min Golf.


  Kontakt med Golfklubb
De är enbart en golfklubb som kan godkänna det Gröna Kortet.

OBS… För att kunna boka starttider, registrera handicap och anmäla sig till tävlingar krävs ett medlemskap i en golfklubb.

Vill du läsa mer om Grönt Kort för golfklubben, klicka här.

Hantera nya golfare på golfklubben i sex steg

1. Skapa en medlemskapstyp för Grönt Kort Visa

För att klubben ska kunna kommunicera med de nya golfarna på klubben, och skapa rapporter i GIT, behöver ni lägga in deras kontaktuppgifter. Ett första steg i att kunna samla nya spelarna, blir att skapa en ny medlemskapstyp.

Så här skapar du en ny medlemskapstyp för nya spelare:
Gå in via Administration/Inställningar golfklubb/Medlemskapstyper.
Klicka på knappen Nytt uppe till höger.Skriv in ett passande namn för Medlemskapstypen som du skapar, t.ex. Grönt Kort ÅÅÅÅ.
Genom att döpa medlemskapstypen med ett årtal kan ni enkelt överblicka år från år.
Skriv t.ex. Nya golfare under ÅÅÅÅ i rutan för Beskrivning, så att ni vet vad medlemskapstypen används för.
Under Status*, väljer du statusen Prospekt (de går även bra att använda statusarna Passiv alt Nybörjare, dessa fungerar på samma vis som just Prospekt).Statusen Prospekt innebär:

  • Klubben behöver inte betala någon avgift till SGF för person
  • Person får ingen tidningen Golfa
  • Personen har begränsad tillgång till Min Golf, t.ex. kan hen inte boka starttider, anmäla sig till tävling eller hantera HCP.

2. Skapa en ny person i GIT med Golf-ID Visa

Gå in i vänsterspalten under Person/Ny person.
Försök i högsta mån att ange personnummer på nya personer som du skapar i GIT. Försök fylla i kontaktuppgifter och framför allt ange en mailadress innan du väljer att skapa person.
OBS... Tänk på att inte använda samma mailadress till flera personer som skall genomföra Grönt Kort, detta eftersom teori-statusen i sådana fall blir blir missvisande för dessa personer.

När personbilden skapas upp, visas bl.a. Golf-ID som personen fått.
Lägg till personen som Medlem i rutan Klubbrelation.Välj Medlemskapstypen som ni har skapat för Grönt Kort
Ställ in datum Giltig t o m (giltighetstiden för medlemskap), följ giltighetstidsangivelse som ni sätter för övriga medlemmar.När du klickar på Verkställ eller Spara efter att person lagts in som medlem, skickas ett automatiskt mail ut till person. Information som mailet innehåller är följande:
• Golf-ID
• Inloggningsuppgifter till Min Golf
• Länk till den digitala teori-webben
Mailet skickas ut från följande mailadress: info@svenskagolfforbundet.se

Utformning på mail som skickas ut till person som blivit upplagd i GIT


OBS... Vissa nya golfare har redan ett Golf-ID registrerat i systemet. Kan upptäckas när personnummer anges i samband med att ny person ska läggas upp. Om de har HCP 99, kan ni lägga till dem som ”Grönt Kort”-medlem. Har de HCP 54,0 eller lägre kan de direkt bli medlem i er klubb och börja spela.

3. Följa upp kunskapskraven Visa

I GIT Online kan golfklubben följa en ny golfares utveckling. Det finns två sätt att ta er till fliken för Grönt Kort:

1. Via gitonline.se/HCPadmin/ , logga in och sök upp personen via Golf-ID.

2. Inne i personens Personbild i GIT. Klicka på rutan HCP-registrering. Då öppnas sidan för HCP-admin upp i GIT Online.

Se att är rätt spelare som visas genom att kontrollera Namn och Golf-ID som du hittar i översta fliken.

Klicka på fliken Grönt Kort.
Där kan golfklubben se om personen registrerat ett godkänt spelprov eller inte och du kan också se hur långt personen har kommit med teorin (visas i procent hur mycket som är avklarat).
Du kan också se när personen loggade in i teori-webben första gången.
Spelaren kan på egen hand följa sin utveckling genom att logga in i Min Golf.

4. Registrera ett spelprov Visa

Det vanligaste är att spelaren själv registrerar sitt spelprov inne på Min Golf. Du som administratör på en golfklubb kan också hjälpa till vid behov att registrera ett spelprov via GIT Online.

Registrera spelprov i GIT Online HCP-admin
Sök upp spelaren via Golf-ID.
Klicka på fliken Grönt Kort.Klicka på den blå rutan Registrera rond.
Fyll i slag, hål för hål i scorekortet. Totalscoren samt poäng räknas ut automatiskt. Det är bara ett godkänt spelprov som kan registreras (och sparas), information visas om en rond försöker registreras som inte uppfyller de satta spelkraven.
Ett godkänt spelprov räknas som den första HCP-registreringen.

Oavsett om spelaren själv registrerar på Min Golf alternativt om registrering sker av spelprovet sker via GIT Online, behöver en markör med Golf-ID anges.

Bra att veta är att justerade poängen räknas annorlunda vid spelprovet (första ronden som registreras) jämfört med efterföljande HCP-registreringar.
I enlighet med reglerna för världshandicapet*, dubbleras spelarens poäng vid denna första ronden: Om en ny golfare registrerar t.ex. 20 poäng på sitt spelprov, så landar totalpoängen på 40 poäng. När spelaren fått sitt Gröna Kort godkänt så visas spelprovsronden som spelarens första HCP-registrering. Ytterligare en justering av sker på minus två eftersom de är spelarens första HCP-registrering. Anledningen till detta är att en spelare ska snabbare kunna hamna på ett lämpligt HCP för sin spelstandard. 


* Läs mer om reglerna för Värdshandicapet, klicka här för att få mer info. I paragraf 4.5 omnämns dubbleringen av poängen vid spelprovet.

** I reglerna för Värdshandicapet, paragraf 5.2a kan mer info fås angående beräkning av HCP vid färre än 20 ronder. Klicka här för att läsa mer.

5. Godkänna Grönt Kort för spelaren Visa

Förutsättningen för att godkänna Grönt Kort är att spelaren har klarat 100% av teorin och att registrerat ett godkänt spelprov med markör (med Golf-ID). Det kan vilken golfklubb som helst göra.För att en person ska kunna godkänna Grönt Kort för en spelare behöver administratören i GIT Online ha behörighet att hantera HCP. Följande rättigheter krävs i rollen för att administrera HCP (hanteringen av rättighet sköts via Uppdrag i GIT):

  • Läs Person
  • Administrera HCP

När kunskapskraven inte är uppfyllda, finns de tre kriterier för att få godkänna Grönt Kort:

• En person som erhållit Grönt Kort (HCP 54) eller lägre handicap (WHS) utfärdat av annat golfförbund än SGF.
• En person som inte kan genomföra teorin digitalt på grund av en funktionsnedsättning men har fått hjälp att tillgodogöra teorin på annat sätt.
• Barn upp till 12 år som genomfört Golfäventyret på klubben och är godkända enligt Golfäventyret-häftet.

Godkännandet av Grönt kort för en person registreras på dej som administratör.

6. Efter att Grönt Kort blivit godkänt Visa

När administratör på golfklubb godkänt spelare för Grönt Kort. Då slår Grönt Kort fliken om och blir en HCP-flik.

  • Om spelaren har lämnat in ett spelprov då visas ronden som den första HCP-registreringen.
  • Om spelaren inte har registrerat ett spelprov då hamnar spelaren på 54,0.

I enlighet med reglerna WHS dubbleras spelarens poäng vid första registreringen, om spelaren registrerar en rond som ger många poäng kommer detta också få genomslag på spelarens första HCP.

Om en spelare anser att HCP hamnade på en orimlig nivå efter spelprovet.
Då kan klubben i samråd med handicapkommittén på golfklubben, göra en Manuell HCP-justering och sätta spelaren på ett lämpligt HCP som anses motsvara spelaren spelstandard. Den manuella justeringen sparas och kan visas efterhand, därav är de viktigt att skriva in en tydlig notering där anledningen till att den manuella HCP-justeringen genomfördes. 

Barnens Gröna Kort (12 år och yngre) Visa

För barn upp till 13 år är Golfäventyret vägen in i golfen. Genom utmaningar, träning och quiz rör de sig successivt mot Grönt Kort och därefter fortsatt utveckling i sitt spel på den stora banan.

När barn under 13 år ska ta Grönt kort har de två alternativ:

1. Göra Golfäventyret Level 3 - klara 28 av 30 utmaningar samt spela 100-banan på 45 slag eller mindre.

2. Spela 9 hål från främre slopad tee och få minst 18 poäng (samma som för vuxna) samt klara teorifrågorna på Level 1-3 som finns här: www.golfäventyret.se. Det går även bra att göra teoriprovet för vuxna.

Om barnet inte redan finns inlagd i GIT, skapar du ett konto och Golf-ID. Förutsatt att alla kriterier är uppfyllda väljer du också att godkänna barnet, som då får handicap 54.

Läs mer om hur om Golfäventyret och Grönt Kort för barn på följande sida: https://golf.se/for-klubben/idrottsutveckling/golfaventyret/