Senast uppdaterad:

Skriv ut

Nya Grönt Kort

Det nya regelverket för Grönt Kort, som trädde i kraft under våren 2020, gäller för alla nya golfare och för spelare som är registrerade i GIT med HCP 99. Återvändande spelare som är registrerade i GIT sedan tidigare med HCP 54,0 eller lägre behöver inte ta Grönt Kort på nytt.
Nedan tittar vi på hur golfens gröna kort fungerar och hur du med hjälp av GIT kan hantera nya golfare som kommer till klubben.

Att ta Grönt Kort innebär följande delar

• Inneha ett Golf-ID
• Genomföra teorin på nätet
• Registrera ett godkänt spelprov
• Ta kontakt med en golfklubb som kan godkänna det gröna kortet

OBS… För att kunna boka starttider, registrera handicap och anmäla sig till tävlingar krävs ett medlemskap i en golfklubb.

Nedan kan du läsa om de grundläggande delarna som berör Golfens Gröna Kort. Föredrar du informationen i rörligt material kan vi tipsa om kursen Grönt Kort i GIT-skolan, som du hittar här.

Nya golfare kan få Grönt Kort på två sätt:

• Personen börjar med att registrera sig på borjaspela.golf.se och får ett Golf-ID. Därefter genomför hen teorin på webben och registrerar sitt spelprov i Min Golf eller i GIT Online. Sista steget är att ta kontakt med en golfklubb som kan godkänna personen för Grönt Kort.• Personen kontaktar en golfklubb, som registrerar denne som Grönt Kort-medlem och skapar ett Golf-ID. Personen genomför teorin på webben och registrerar sitt spelprov i Min Golf eller i GIT Online. Sista steget är att en golfklubb godkänner personen för Grönt Kort.Oavsett väg är det bara en golfklubb som kan godkänna den nya golfaren för Grönt Kort. Så snart en ny spelare söker kontakt med er på klubben – skapa en relation och erbjud nybörjarutbildning, träning och/eller medlemskap.

Nya Grönt Kort

För att få Grönt Kort behöver en person:

Inneha ett Golf-ID

Klara kunskapskrav 1: teori
Teorin på webben består av fyra ämnesområden (Kom igång, Spelet golf, Golfa schysst och När du börjar spela). Varje ämnesområde innehåller olika uppgifter med tillhörande frågor som deltagaren behöver svara rätt på.

Även befintliga golfare kan testa sina teorikunskaper. Inloggning sker med samma inloggningsuppgifter som används till Min Golf. Klicka här för att komma till teoriwebben.


Klara kunskapskrav 2: spelprovet
För vuxna (13 år eller äldre).
För att kunna registrera provet måste ronden spelas på en bana som är slopad.
Spelprovet sker över en 9-hålsrond.
Personen behöver ha 18 poäng eller bättre – baserat på att personen har spelat på den slope som erhålls för HCP 54,0.
Totalpoängen på spelprovet över 9 hål dubblas.
Score anges hål för hål.
Endast godkänd rond sparas.
Markören behöver ha Golf-ID.
Spelprovsronden blir den första HCP-ronden och ligger till grund för spelarens första HCP.

Läs mer om spelprov för barn som är 12 år och yngre längre ner på sidan – klicka på fliken "Barnens Gröna Kort (12 år och yngre)".

Bilden nedan visar spelprovet i Min Golf.


  Kontakt med Golfklubb
Det är enbart en golfklubb som kan godkänna det gröna kortet.

OBS… För att kunna boka starttider, registrera handicap och anmäla sig till tävlingar krävs ett medlemskap i en golfklubb.

Vill du läsa mer om Grönt Kort för golfklubben, klicka här.


Hantera nya golfare på golfklubben i sex steg

1. Skapa en medlemskapstyp för Grönt Kort Visa

För att klubben ska kunna kommunicera med de nya golfarna på klubben, och skapa rapporter i GIT, behöver ni lägga in spelarnas kontaktuppgifter.
För att kunna göra detta och samla alla nya spelare måste du börja med att skapa en ny medlemskapstyp:

Gå in via Administration/Inställningar golfklubb/Medlemskapstyper.
Klicka på knappen "Nytt" uppe till höger.Skriv in ett passande namn för medlemskapstypen som du skapar, t.ex. Grönt Kort ÅÅÅÅ.
Genom att döpa medlemskapstypen med ett årtal kan ni enkelt överblicka år för år.
Skriv t.ex. "Nya golfare under ÅÅÅÅ i rutan för Beskrivning, så att ni vet vad medlemskapstypen används för.
Under "Status*", väljer du "Prospekt" (de går även bra att använda Passiv alt Nybörjare, dessa fungerar på samma vis som just Prospekt).Statusen Prospekt innebär:

  • Klubben behöver inte betala någon avgift till SGF för personen.
  • Personen får inte medlemstidningen Golfa
  • Personen har begränsad tillgång till Min Golf, t.ex. kan hen inte boka starttider, anmäla sig till tävling eller hantera HCP.

2. Skapa en ny person med Golf-ID i GIT Visa

Gå in i vänsterspalten under Person/Ny person.
Försök i högsta mån att ange personnummer på nya personer som du skapar i GIT. Försök fylla i kontaktuppgifter och framför allt ange en mailadress innan du väljer att skapa person.
OBS... Tänk på att inte använda samma mailadress till flera personer som ska genomföra Grönt Kort, eftersom teoristatusen i sådana fall blir missvisande för dessa personer.

När personbilden skapas visas bl.a. det Golf-ID som personen fått.
Lägg till personen som medlem i rutan "Klubbrelation".Välj medlemskapstypen som ni har skapat för Grönt Kort
Ställ in datum i "Giltig t o m" (giltighetstiden för medlemskap), följ den giltighetstidsangivelse som ni sätter för övriga medlemmar.När du klickar på "Verkställ" eller "Spara" efter att person lagts in som medlem, skickas ett automatiskt mail ut till person. Information som mailet innehåller är följande:
• Golf-ID
• Inloggningsuppgifter till Min Golf
• Länk till den digitala teori-webben

Mailet skickas ut från adressen info@svenskagolfforbundet.se.

Utformning på mailet som skickas ut till en person som blivit upplagd i GIT


OBS... Vissa nya golfare har redan ett Golf-ID registrerat i systemet. Detta kan upptäckas när personnumret anges, i samband med att personen ska läggas upp. Om golfaren har HCP 99 kan ni lägga till denne som Grönt Kort-medlem. Har golfaren HCP 54,0 eller lägre kan denne bli medlem i er klubb direkt och börja spela omgående.

3. Följa upp kunskapskraven Visa

I GIT Online kan golfklubben följa en ny golfares utveckling. Det finns två sätt att ta sig till fliken för Grönt Kort:

1. Via gitonline.se/HCPadmin/, logga in och sök upp personen via Golf-ID.

2. Inne i personens Personbild i GIT. Klicka på rutan HCP-registrering. Då öppnas sidan för HCP-admin upp i GIT Online.

Se att det är rätt spelare som visas genom att kontrollera namn och Golf-ID, som du hittar i översta fliken.

Klicka på fliken "Grönt Kort".
Där kan du se om personen har registrerat ett godkänt spelprov eller inte och hur långt hen har kommit med teorin. (Hur mycket av teorin som är avklarad visas i procent.) Du kan också se när personen loggade in i teoriwebben första gången.
Spelaren kan på egen hand följa sin utveckling genom att logga in i Min Golf.

4. Registrera ett spelprov Visa

Det vanligaste är att spelaren själv registrerar sitt spelprov i Min Golf. Du som administratör på en golfklubb kan dock vid behov också hjälpa till att registrera ett spelprov, via GIT Online.

Registrera spelprov i GIT Online HCP-admin
Sök upp spelaren via Golf-ID.
Klicka på fliken "Grönt Kort".Klicka på den blå rutan "Registrera rond".
Fyll i slag, hål för hål i scorekortet. Totalscoren samt poäng räknas ut automatiskt. Det är bara ett godkänt spelprov som kan registreras (och sparas). Om en rond som inte uppfyller alla spelkrav försöker registreras, kommer du få upp information om detta.

Ett godkänt spelprov räknas som den första HCP-registreringen.

Oavsett om spelaren själv registrerar i Min Golf eller om registrering sker via GIT Online, behöver en markör med Golf-ID anges.

Det kan vara bra att veta att den justerade poängen räknas annorlunda vid spelprovet (första ronden som registreras) jämfört med efterföljande HCP-registreringar. I enlighet med reglerna för världshandicapen* dubbleras spelarens poäng vid denna första ronden: om en ny golfare t.ex. registrerar 20 poäng på sitt spelprov så landar totalpoängen på 40.

När spelaren fått sitt gröna kort godkänt så visas spelprovsronden som spelarens första HCP-registrering. Ytterligare en justering sker på minus två eftersom det är spelarens första HCP-registrering. Anledningen till detta är att en spelare snabbare ska kunna hamna på en HCP som är lämplig för dennes spelstandard. 

* Läs mer om reglerna för värdshandicapen, klicka här för mer info. I paragraf 4.5 omnämns dubbleringen av poängen vid spelprovet.

** I reglerna för värdshandicapen, paragraf 5.2a, kan du få mer info angående beräkning av HCP vid färre än 20 ronder. Klicka här för att läsa mer.

5. Godkänna Grönt Kort för spelaren Visa

Förutsättningen för att godkänna Grönt Kort är att spelaren har klarat 100% av teorin och har registrerat ett godkänt spelprov med markör (med Golf-ID). Själva godkännandet kan vilken golfklubb som helst göra.För att klubben ska kunna godkänna Grönt Kort för en spelare behöver administratören i GIT Online ha behörighet att hantera HCP. Följande rättigheter krävs i rollen för att administrera HCP (hanteringen av rättighet sköts via "Uppdrag" i GIT):

  • Läs Person
  • Administrera HCP


När kunskapskraven för Grönt Kort inte är uppfyllda finns det tre kriterier för att du ändå ska få godkänna kortet:

• Personen har erhållit Grönt Kort med HCP 54 eller lägre (enligt Världshandicapsystemet) av annat golfförbund än SGF.
• Personen har inte kunnat genomföra teorin digitalt på grund av en funktionsnedsättning, men har fått hjälp att tillgodogöra sig teorin på annat sätt.
• När personen är ett barn upp till 12 år som genomfört Golfäventyret på klubben och är godkänd enligt Golfäventyret-häftet.

Godkännandet av Grönt Kort för en person registreras på dig som administratör.

6. Efter att Grönt Kort har godkänts Visa

När en administratör på klubben har godkänt spelaren för Grönt Kort, slår "Grönt Kort"-fliken om och blir en HCP-flik.

  • Om spelaren har lämnat in ett spelprov visas ronden som den första HCP-registreringen.
  • Om spelaren inte har registrerat ett spelprov hamnar denne på HCP 54,0.

I enlighet med reglerna i Världshandicapsystemet dubbleras spelarens poäng vid den första registreringen. Om spelaren registrerar en rond som ger många poäng kommer detta också få genomslag på spelarens första HCP.

Om en spelare anser att HCP hamnade på en orimlig nivå efter spelprovet kan klubben i samråd med sin handicapkommitté göra en manuell HCP-justering. Då sätts spelaren på en HCP som anses motsvara personens spelstandard. Den manuella justeringen sparas och kan visas i efterhand, därav är det viktigt att skriva in en tydlig notering där anledningen till den manuella HCP-justeringen anges.

Barnens Grönt Kort (12 år och yngre) Visa

För barn upp till 13 år är Golfäventyret vägen in i golfen. Genom utmaningar, träning och quiz rör de sig successivt mot Grönt Kort och fortsätter därefter utvecklas i sitt spel på den stora banan.

När barn under 13 år ska ta Grönt kort har de två alternativ:

1. Göra Golfäventyret Level 3: klara 28 av 30 utmaningar samt spela 100-banan på 45 slag eller mindre.

2. Spela 9 hål från främre slopad tee och få minst 18 poäng (samma som för vuxna) samt klara teorifrågorna på Level 1-3 som finns här. Det går även bra att göra teoriprovet för vuxna.

Om barnet inte redan finns inlagd i GIT, skapar du ett konto och Golf-ID. Förutsatt att alla kriterier är uppfyllda väljer du också att godkänna barnet, som då får HCP 54.

Läs mer om hur om Golfäventyret och Grönt Kort för barn går till här