Senast uppdaterad:

Skriv ut

Exempel 10

Varannan tid bokningsbar för medlemmar o gäster olika tider i förväg, Citybreak och MGF får boka långt i förväg vissa tider.

Klubben Abbekås GK vill ha följande:
Webbetalning: Ja

- Varannan starttid, med start 0800, är reserverad för medlemmar och går att boka 30 dagar i förväg.
- Varannan starttid, med start 0810 får både medlemmar och gäster boka 10 dagar i förväg.
- Varannan starttid helger, med start 0810 får bokas av Citybreak och MGF hur långt i förväg.
- Alla starttider på vardagar får bokas av Citybreak och MGF hur långt i förväg.

 

Arbetsgång

 

1. För att kunna begränsa bokning av Bollrännetiderna lägg upp ny medlemskapstyp med SGF-status Passiv som heter ”Begränsning av starttider”.
Denna "medlemskapstyp" tilldelas ingen person.

 

 

Lägg upp reservationer som förhindrar bokning långt i förväg och en reservation för medlemmar 30-11 dagar i förväg.

 

 
 Klicka för att förstora

2. Lägg till en reservationsregel för varje starttid med start 0800. Begränsningstiden sätts till from 999 dagar till 31 dag i förväg.

 

 
  Klicka för att förstora

3. Lägg till en reservationsregel för varannan starttid med start 0800, som gör det möjligt för medlemmar att boka från 30 dag till 11 dagar

 

 
  Klicka för att förstora

4. Lägg upp en reservationsregel för varannan starttid med start 0810. Begränsningstiden sätts till from 30 dagar till 11 dag i förväg.

 

 

Lägg sedan upp regler för Bokande system

 
  Klicka för att förstora

5. Lägg upp en regel som endast gäller bokande system Citybreak och MGF som är giltig varannan starttid från 0810 på helger.

 

 

 
 Klicka för att förstora 

6. Lägg upp en regel som endast gäller bokande system Citybreak och MGF som är giltig alla starttider på vardagar från 0800.

 

 

 
  Klicka för att förstora

7. Lägg upp en regel som gäller alla bokande system utom Citybreak och MGF, gäller alla starttider från 0800.

 

 

Gå in på egen OE och ta fram de företag som berörs, sätt regel 1,0,1.
Det innebär att när företaget bokar så:

För reservation 1 = Alla tider är bokningsbara förutom de som är låsta av starttidsförbud.

   - Samtliga reservationer förbigås och kontroll sker endast om det finns ett starttidsförbud eller ej.
 
 - Ingen kontroll av reservationsregler görs utan endast kontroll om det finns ett starttidsförbud.

För Bokande system 0 = Gäller utan undantag.

   - Samtliga Regler för Bokande system för banan gäller.  

OBS

Exemplen är gjorda i vår testmiljö för GIT-utveckling, och kommer även att användas i webb- och telefonutbildning när den nya releasen släpps i januari.
Vi har använt oss av några av de första golfbanorna i bokstavsordning, exemplen är alltså inte dessa klubbars tänkta starttidsupplägg.