Senast uppdaterad:

Skriv ut

Manuell handicapjustering

Enligt handicapreglerna har en golfklubb rätt att justera sin medlems exakta handicap med hänsyn till allmän spelstandard. Här kan du läsa allt om funktionen Manuell HCP-justering i GIT.

Eventuella handicapjusteringar beslutas av golfklubbens handicapansvarige och justeringen görs i handicapsektionen i nya GIT. Funktionen ska generellt användas mycket restriktivt och endast när det är motiverat – läs rekommendationerna nedan. 

Uppdatering 15 juni: Funktionen öppnas med förbehåll

I början av april 2022 stängdes funktionen Manuell handicapjustering av i GIT. Detta efter att ett tekniskt fel uppdagats i kopplingen mellan manuell justering och spelarens Lägsta exakta handicap (LEH), vilket i sin tur påverkade CAP (läs mer om CAP och LEH här).
Utvecklare arbetar fortfarande med problemet, som dessvärre visat sig ligga djupt rotat i systemet. 
Eftersom vi inte vet hur länge det dröjer innan problemet är löst har vi tvingats väga för- och nackdelar med att fortsatt hålla manuell justering stängd. Slutsatsen är att nackdelarna är för stora för de spelare och klubbar som påverkas mest. 
För att underlätta för dig på klubben har vi därför valt att åter öppna manuell justering i GIT, trots att det fortsatt kan generera ett felaktigt Lägsta exakta handicap (LEH) för spelaren. 
Till dess det tekniska felet är löst är det några saker som är bra att tänka på:
Använd manuell handicapjustering extra sparsamt och endast då stora justeringar krävs. 
Rekommendera övriga medlemmar att spela sig till en korrekt handicap genom att spela och registrera så många ronder som möjligt. Spelares formtoppar och formsvackor tar handicapsystemet hand om. Manuella justeringar ska absolut INTE användas.
Gör en lista över de medlemmar ni väljer att handicapjustera manuellt under tiden felet kvarstår. De kan komma att behöva er hjälp längre fram. 
Informera medlemmar ni justerar att deras LEH kan komma att bli marginellt fel, men att det inte har någon större påverkan på dennes exakta handicap. Spelaren ska fortsätta spela enligt det handicap som syns i Min Golf och registrera sina ronder som vanligt.

Klicka på ”visa” på frågorna nedan för mer detaljer om problemet, hur det kan påverka spelarens handicap och vad ni på klubben behöver veta och göra. 
Stort tack för ditt tålamod med dessa problem och störningar som är utom vår kontroll!

Hur påverkas spelarens Lägsta exakta handicap? Visa

När du gör en manuell justering ändras spelarens Lägsta exakta handicap (LEH) automatiskt till den nya exakta handicap du justerade till. Detta för att spelare som fått en manuell höjning inte direkt ska hamna i CAP  (läs mer om CAP och LEH här). 

Det nuvarande tekniska problemet gör dock att LEH felaktigt ändras igen, efter att spelaren registrerat sin nästa handicaprond. LEH blir då den nya exakta handicap spelaren får efter att ronden beräknats, även om den är högre.
Det är endast om den exakta handicapen höjs vid den första registrerade ronden som felet påverkar spelarens LEH, genom att den då blir för hög. Felet påverkar inte om spelarens handicap blir oförändrad eller sänks.

Exempel, felaktig LEH: 
☛ Klubben gör en manuell justering uppåt på en spelare som har exakt handicap 4,3, så att spelaren får exakt handicap 10,3.
☛ Två veckor senare spelar och registrerar spelaren en dålig rond i Min Golf. 
☛ Ronden trycker bort en bra rond, som räknades med i snittet av de bästa och spelarens exakta handicap höjs till 10,6. 
☛ LEH följer då felaktigt efter och blir 10,6 i stället för det korrekta 10,3. 
☛ Denna felaktiga LEH gäller till dess spelaren sänkt sin handicap under 10,6 (och fått en ny LEH) eller till dess 365 dagar har gått.

 

Hur påverkas spelarens exakta handicap? Visa

Om spelaren har fått en felaktig Lägsta exakta handicap (LEH) påverkar det inte spelarens exakta handicap förrän funktionen CAP eventuellt träder in (läs mer om CAP och LEH här). 

Eftersom LEH ligger något för högt träder CAP-funktionen in senare än den borde. Det gör att spelaren får en något för hög handicap under tiden CAP är aktivt. Detta förväntas endast påverka handicapen marginellt, på decimalnivå.
Felet löser sig själv när/om:

  • Spelaren sänker sig så att CAP inte längre är aktivt (men kan då återuppstå om CAP åter träder i kraft).

  • 365 dagar har gått sedan den senaste registrerade ronden sedan den manuella justeringen.

  • Spelaren sänker sig under sitt nuvarande (felaktiga) LEH – och får ett nytt, korrekt LEH som genererats på naturlig väg genom att spelaren spelat och registrerat.

 

Vad svarar vi medlemmar som undrar varför de har fel LEH? Visa

Det är bara för spelare som har ett felaktigt Lägsta exakta handicap (LEH) och en aktiv CAP-begränsning som den exakta handicapen påverkas. Och detta bara marginellt, genom att de kan ha några decimaler för hög exakt handicap 

Spelare som frågar varför deras LEH inte stämmer ska därför bara få rådet att spela vidare på det handicap de ser i Min Golf och registrera ronder precis som vanligt. 
Då kommer problemet snart ha rättats till på naturlig väg och spelaren får återigen en helt korrekt handicap.

 

Hur vet jag om problemet kvarstår eller är löst? Visa

Så länge det tekniska felet kvarstår kommer ett varningsmeddelande visas när du går in på handicapsektionen i nya GIT. Så snart felet är åtgärdat kommer varningsmeddelandet sluta visas. 

Vad händer när problemet är löst? Visa

När det tekniska problemet är löst kommer den manuella justeringen att fungera som den ska för alla framtida justeringar. Det kommer dock inte ske några automatiska korrigeringar på de spelare som redan har justerats och som fått en felaktig Lägsta exakta handicap (LEH). 

Bästa lösningen för spelare med marginellt felaktig LEH är att de bara spelar på och fortsätter registrera sina ronder som vanligt. LEH kommer då snart att korrigera sig själv.
För spelare som påverkats i högre grad kan det att krävas att ni på klubben gör en ny manuell justering. Ni får göra en bedömning från fall till fall.

Hur hanterar vi spelares handicap på tävling under tiden problemet kvarstår? Visa

Om en spelare på grund av dessa tekniska problem bedöms ha fel exakt handicap kan tävlingsledningen för den aktuella tävlingen sätta spelaren på en spelhandicap som tävlingsledningen bedömer är mer riktig. Detta kan ändras och skrivas in i GIT Tävling. 

OBS: Denna ändrade spelhandicap gäller bara för aktuell tävling och dess resultatlista. Är det tal om fler tävlingar får detta göras igen och efter bedömning av den tävlingsledningen, eller så får spelarens golfklubb gå in och göra en manuell justering nu när det återigen är möjligt. 

Generella tips kring manuell justering

Nedan följer några generella tips och övergripande information om vad som gäller för manuell justering av exakt handicap.

När kan manuell justering göras och när ska det inte göras?
Enligt Regel 7 i Handicapregler har en golfklubb rätt att justera sin medlems exakta handicap med hänsyn till allmän spelstandard. 
De första två åren med WHS har en del svenska golfklubbar dock använt detta alldeles för mycket. Vissa klubbar har varit mycket restriktiva och skött det föredömligt, medan andra gjort justeringar i för stor omfattning och när det egentligen inte varit motiverat. 
Därför vill vi poängtera följande:

Manuell justering av en spelares exakta handicap kan göras när:
✓ en kronisk fysisk funktionsnedsättning har gjort att spelarens allmänna spelstandard försämrats rejält.
✓ en spelare nästan inte registrerar några sällskapsronder, och tävlingsresultat speciellt i par- och lagtävlingar visar att spelaren har en bättre allmän spelstandard än den exakta handicapen visar.
✓ en spelare bara registrerar bra handicapronder och många 9-hålsronder på hemmabanan i syfte att ha en låg exakt handicap för att komma med i scratchtävlingar.

Manuell justering ska INTE användas när:
✗ en spelare hävdar till klubben att spelaren varit ur form en längre tid och därför måste höjas några steg.
✗ en spelare har varit borta från golfen några år och hävdar att han/hon direkt måste få en höjd exakt handicap.
✗ en spelare har en tillfällig skada som kommer läka, men hävdar att han/hon måste få en höjd exakt handicap tills skadan läkt.
I ovanstående fall ska spelaren få beskedet att det är bara att ”spela på och registrera ronder”. Då kommer handicapsystemet se till att den exakta handicapen går uppåt eller nedåt i den takt den ska. 

Hur hanterar klubben nya medlemmar från t ex Danmark och Norge som har en exakt handicap i hemlandet men ska nu bli medlemmar i Sverige?
Det bästa är att spelaren tar sina senaste 20 registrerade ronder från sitt tidigare land och registrerar dessa igen i Min Golf i rätt tidsordning. Om spelaren fortsätter att vara medlem även i sitt tidigare land, dvs är med i klubbar i två eller fler länder, ska de registrera ronderna både i Min Golf och i övriga länders handicapsystem. Läs mer i Frågor & svar på golf.se. 

Hur hanterar klubben nygamla medlemmar som hade en handicap tidigare men måste läggas upp på nytt?
Använd det som står i tolkning 5.2/1 i Handicapregler. Även om det står i tolkningen att det kan behövas en manuell justering, tycker vi inte att det behövs. Det är bara för spelaren att ”spela på”.

Hur hanterar klubben en medlem som fått fel handicap när de gjort klart Grönt Kort?
Om det bara är ett litet fel (dvs bara några enheter), är det bara för spelaren att spela på och registrera sina ronder i Min Golf. Den exakta handicapen kommer snart bli den rätta. 
Är det ett stort fel (många enheter) måste spelprovsronden annulleras och registreras igen korrekt. GIT Supporten måste hjälpa till med den annulleringen.