Senast uppdaterad:

Skriv ut

Klubbens Kontaktuppgifter & Juridisk person

Information om hur man registerar organisationsenhetens grunduppgifter såsom telefon- och adressuppgifter etc.

Klubbens kontaktuppgifter

Här registrerar du klubbens grunduppgifter såsom adressuppgifter, telefonnr, e-postadress och hemsidesadress mm

 

Expandera rutan Orgenhet i vänsterkanten och klicka på alternativet Egna OE för att visa grunduppgifterna.
Här kan du också registrera klubbens kontaktpersoner och skicka e-post från GIT.

När du öppnar din egen organisationsenhet kan du komplettera uppgifterna. Du kan öppna andra golfklubbar för att visa telefon nr och adress men du kan bara ändra din egen. Endast SGF har behörighet att ändra på klubbnamnet.

Fyll i de uppgifter som saknas. Tänk på att fylla i så komplett som möjligt vissa uppgifter visas på Golfguiden, ta mig till Golfguiden.

Bocken i rutan P efter telefon nr, mobil respektive fax, markerar vilket nr som är det Primära numret. Det finns fler platser för telefon nr än vad som syns på skärmen, använd den högra bläddringslisten för att se fler. Man kan ange två E-postadresser markera i P-rutan vilken som är den primära adressen.

Du anger Postadress, Besöksadress eller en Alternativ adress med flikarna under Kontaktuppgifter. I nedre delen finns ett antal flikar, uppdatera informationen under varje flik.

Man kan också radera en organisationsenhet med knappen Radera organisationsenhet om man skapar en ny som blir felaktig eller inaktuell. 

OBS... Radera aldrig Klubben eller Anläggningen.

Juridisk person Visa

En juridisk person är inte en fysisk person utan ett organisationsnummer för en organisation. Man kan koppla en juridisk person till golfklubben.

Du kan inte ändra organisationsnummer utan står det fel organisationsnummer under egenskaper på organisationsenheten måste du antingen lägga upp en ny juridisk person med det korrekta organisationsnumret eller söka upp det korrekta baserat på organisationsnumret.
Lägg upp en ny juridisk person på en organisationsenhet
Öppna aktuell organisationsenhet. Klicka på Redigera under Koppling till juridisk person i grundbilden. Ett nytt fönster, Juridisk person, öppnas då.

Detta fönster ger dig två val, att antingen söka efter en befintlig juridisk person eller skapa en ny juridisk person. Har du lagt upp en juridisk person för t.ex. Golfklubben GK Anläggning kan du söka upp den i denna ruta och koppla samma juridiska person Golfklubben GK:s organisationsenhet. För att byta juridisk person på Anläggningen gör du likadant efter att du har loggat in på Anläggningen.

Välj Sök och tryck knappen Sök för att visa sökfönstret.
I sökfönstret kan du fylla i organisationsnr eller namn.
På vanligt sätt kan du skriva början på namnet och avsluta med asterisk (*).
När du klickar Sök visas de upplagda org.enheter som stämmer med sökningen.
Markera aktuell juridisk person och tryck Välj. Den valda enheten fylls i under Vald juridisk person. När du trycker OK uppdateras organisations­enheten.

För att skapa ny juridisk person, väljer du Skapa ny i fönstret Juridisk person.
Mata in Namn och Organisationsnummer, samt Momsregistreringsnummer.