Senast uppdaterad:

Skriv ut

Markera som betald eller återbetald Nya GIT

Om du har externt kassasystem utan koppling till GIT kan du ändå markera en starttid som betald eller återbetald.

Markera som betald eller återbetald gör du från sidan Redigera bokning.

Klicka på ikonen Markera som betald eller Markera som återbetald ➢  nytt fönster öppnas. 

 

Markera som betald

Exempel:

För Golfbilen är det möjligt att ändra pris. Där är priset sänkt till 100 kr.

När du öppnar fönstret är standardvärdet att alla spelare är markerade som betalda och hela beloppen är ifyllda. Du kan ändra alla priser och markera/avmarkera varje avgift/artikel.

Klicka på Spara när du är klar.

I kolumnen Att betala visas beloppet som återstår att betala.
B/D visas om någon spelare har helt eller delvis betalt avgiften

Markera som återbetald

En spelare vars avgifter är betalmarkerade kan markeras som återbetalda.