Senast uppdaterad:

Skriv ut

GIT API

GIT API är samlingsnamnet på en serie av funktioner och protokoll (web services) för att läsa och skriva data till GIT-systemet.
Med hjälp av GIT API kan externa programvaror, t.ex. ekonomisystem, kassasystem, rapportverktyg, webbsidor, mobila lösningar m.m. kopplas mot GIT:s databas. Därigenom är det möjligt att på ett effektivt sätt bredda användningsområdet för GIT.

Klubblicens Visa

Flera funktioner i version 3 av GIT API är öppna för golfklubben. Flera klubbar har utvecklat funktioner på egna hemsidan för att exempelvis visa en sökbar medlemsmatrikel eller visa tävlingsprogram  och start-och resultatlistor.

De flesta klubbar använder dock GIT widgets sin hemsida. En widget är en färdigprogrammerad sträng där klubben bara fyller i det klubbunika. Widget är kopplade mot GIT API. Läs mer om Widgets på Golf.se

Följande funktioner finns i klubblicensen:

  • Medlemsmatrikel
  • Personuppslag för kontroll av hemmaklubb, ålder kön och handicap
  • Inloggningsfunktion för Min Golf
  • Fakta om klubben (motsvarande Golfguiden)
  • Fakta om banan (scorekortsuppgifter)
  • Tävlingsdata i form av tävlingsprogram, egenskaper för varje tävling samt anmälnings-, start- och resultatlistor - detta ligger numer i ett separat API eftersom GIT Tävling ligger separat

Gemensamt för funktionerna är att det går att läsa ut data ur GIT men inte skriva in data.

För att nyttja GIT API krävs programmeringsvana och kunskaper i hur man hanterar web services. Det krävs också hyggliga kunskaper i hur GIT fungerar.

Klubben använder ofta externa programmerare (ingår inte i GIT-avgiften) dock kan inte extern part beställa klubbens licensnyckel utan det behöver klubben själv göra.

GIT API Utvecklarlicens Visa

SGF upplåter utvecklarlicenser för kommersiellt bruk till Golfens IT-system, GIT, inom specifika områden. Licenserna ger tillgång till funktioner i GIT och åtkomst till den centrala GIT-databasen. 
Läs mer på golf.se »

 

 

Externa företag som vill bygga lösningar mot GIT, t.ex. koppla egna befintliga programvaror mot GIT, kan kontakta Ylva Skännestig ylva.skannestig@golf.se för information och diskussion rörande ev. utvecklarlicens till GIT API.