Senast uppdaterad:

Skriv ut

Kalibrera kortläsare

För att kalibrera kortläsaren be administratören dra sitt GIT-kort och logga in. Administratören kan sedan välja att kalibrera om kortläsaren från administrationsmenyn.

 


 

 

Klicka på återgå och dra ett giltigt GIT-kort.

När man dragit kortet visas ett meddelande om hur kalibreringen gick.

 

Om kalibreringen misslyckades var vänlig försök en gång till eller med ett annat GIT-kort.
När kalibrering är genomförd välj Starta om från administrationsmenyn.