Senast uppdaterad:

Skriv ut

Aktuell version

På denna sida finns ständigt aktuell information om gällande version av OnCourse.

Aktuell version: 4.0.0

För information om hur du uppdaterar OnCourse, läs här ».

Ändringar/rättningar i version 4.0.0 (release sep -12)

 • Ny rapport som visar totalt arbetad tid per anställd och vecka, vilket gör det smidigt att följa upp övertid för er klubbar som kör det nya 40h-systemet. Rapporten heter Veckorapport och hittas under Personalkategorin.
 • Möjlighet att sätta arbetsuppgifter, projekt, arbetsplatser, preparat och lagerartiklar som inaktiva. Detta underlättar sen det dagliga arbetet, tex vid upplägg av en ny banskötselåtgärd så kan man bara välja nya och aktuella preparat och likaså i tidrapporteringen kan man bara välja aktuella arbetsuppgifter. Alla inaktiva poster finns dock kvar för historiken och statistikens skull i rapporterna.
 • Ny rapport som visar en lista över lagerplatser och dess artiklar. Rapporten heter Lagersaldo och hittas under Lagerkategorin.
 • Möjlighet att lägga in upp till 5 preparat i en banskötselåtgärd.
 • Ett antal nya rättighetsinställningar.
 • Möjlighet att mata in separat tid på upp till 3 maskiner i en tidspost.
 • Nya kolumner i budgettabellen som visar totalutfall och avvikelse.
 • Nytt fält där man kan mata in beskrivning för en dagbokspost.
 • Nytt val för att filtrera på föregående år i tidsrapporteringen.
 • Sortering på maskinnummer i maskinförteckningsrapporter.
 • Sortering i budgettabellen fungerar korrekt.
 • Inmatning av heltalsfilter i rapporter fungerar korrekt.
 • Layoutfixar vid användning av förstorad text i Windows.

Ändringar/rättningar i version 1.0.2033 (release nov -09)

 • Förbättrat löneunderlag. Nu visas och specificeras även övertid dag för dag i löneunderlaget.
 • Endast administratör eller den som har rättigheter kan justera sk specialposter, dvs justera kompledighet och semester samt radera en tidrapport (radering av en persons rapporterad dag). För att även ni som administratör ska kunna justera dessa specialposter måste ni gå in och lägga till "Justera specialposter" i Användare och rättigheter i gruppen administratör.
 • Inmatning av klipphöjder och stimpvärden stödjer nu decimaler.
 • Utökat beskrivningsfält för maskinservice. Ni kan nu skriva in mer textinformation til varje service.
 • Flertal översättningsfel om man kör på engelska.
 • Urval på projekt fungerar nu i rapporten Fri summering.
 • Rättighetssystemet har förbättras för några moduler så nu ska det fungera att ställa in specifik rättighet till tex Lagermodulen.
 • Datumurval i rapporter ska nu fungera även med utländska versioner av Windows och SQL Server.
 • Vid en ändring av en befintlig banskötselåtgärd så tänds inte OK-knappen då man ändrar tex application-raten.
 • Inarbetad komptid i antal dagar ska nu alltid visas korrekt.
 • Uppdaterad information i fönstret ”Om OnCourse”.
 • Stöd för Windows 7. 

Ändringar/rättningar i version 1.0.2032 (release nov -07)

 • Flertal översättningfel om man kör på engelska.
 • Terminologi förbättrad.
 • Vid klick på E-postadress på en leverantör i listan över alla leverantörer skapar inget nytt e-mail.
 • Om man klickar på en leverantörs E-postadress som är tom så går det inte går inte mata in någon adress.
 • Teelängderna skrevs inte alltid ut i hålkortsrapporten, speciellt på engelska.
 • Vid val av special arbetsuppgift, såsom betald semester, återställde programmet inte till tidigare aktuellt projekt och arbetsplats när man återvalt en normal arbetsuppgift.
 • En dagboksrapport kunde låsa sig helt om man matar in information i noteringsfältet.
 • Vid klick på totalraden i listan under fliken Balans på en lagerartikel så kraschar OnCourse.
 • Om man gjort Sök-urval i någon lista och sen hoppade till annan lista i annan modul kraschar OnCourse med felmeddelande ”Exception in function RefreshView”.
 • Om man gjort Sök-urval i någon lista och därefter väljer ändra en post och trycker Ok kraschar OnCourse med felmeddelande ”Indatasträngen är i fel format”.
 • Veckodagsnamn visas nu i både listan över alla dagboksrapporter samt i en enskild dagboksrapport.
 • Helgdagar listas med röd text i listan över alla dagboksrapporter precis som i tidrapportmodulen.
 • Faxnummer, E-postadress och Hemsida till en leverantör visas nu i de båda listorna över leverantörerna.
 • I tidrapporteringen när man ska välja arbetsuppgift kan man nu skriva in arbetsuppgiften mha tangentbordet på samma sätt som i gamla OnCourse.
 • Rapporterad kompledighet (vilken dag(ar) och antal timmar) skrivs nu ut i Löneunderlagsrapporten. Även Timspecifikationsrapporten.
 • Knappen F5 för att enkelt kunna förändra utfall på ett konto/kostnadsställe i en budget är nu tillbaka. Även budgetkolumn. 

Ändringar/rättningar i version 1.0.2031

 • Nytt adressfält County för eventuell anställds/leverantörs adress i England.
 • Förbättrat terminologi i menyer, verktygsrader, dialoger och meddelanden.
 • Fel artikelpris visades vid förändring av lager(sälj/förbrukning/inköp)
 • Webbmarknaden för maskiner fungerade bara för en maskin.
 • Licensierad tid i OnCourse gällde bara till dagen innan.
 • Ny lands- och språkhanteringar. Just nu kan man köra en klient på engelska
 • Direktlänkar till modulernas underhåll i filmenyn saknades eller fungerade inte

Ändringar/rättningar i version 1.0.2030

 • Vid vissa tillfällen kom det upp en annan anställds namn än man valt vid skapa ny tidrapport.

Ändringar/rättningar i version 1.0.2027

 • Vissa rapporter laddades inte om man gjorde urval på anställd som saknade anställningsnummer.
 • Felaktig funktionalitet vid inloggning

Ändringar/rättningar i version 1.0.2024

 • Sista datum i föregående månad saknades i tidrapportlistan
 • Om man hade avbrutit inmatning av tidrapport för en orapporterad dag så kunde man inte öppna denna post igen
 • Felaktigheter vid inmatning av total mängd i banskötsel-fönstret