Senast uppdaterad:

Skriv ut

Bildknapp

I ett antal formulär, tex Maskin, Personal och Leverantör finns det möjlighet att lägga in en bild. För att lägga in denna bild så finns det en bildknapp som alltid visar en miniatyr av den inlagda bilden.

När du klickar på bildknappen så får du upp en meny med tre alternativ.

 

Ändra bild

Detta menyval öppnar en filbläddrare så att du har möjlighet att välje en ny bild att koppla till denna post. Observera att bilden läses in och lagras i databasen, så om du vill justera bilden i efterhand så räcker det inte att bara justera bildfilen som ligger på disk. Tänk också på att ju större bild du lagrar i databasen, desto längre tid tar det att öppna en post.

Ta bort bild

Aktuell bild raderas.

Visa större

Det är endast en miniatyr som visas på knappen, så detta alternativ öppnar en större version av bilden.