Senast uppdaterad:

Skriv ut

Filtrera, gruppera och sök

OnCourse bygger i huvudsak på listor som visar poster med data. Dessa listor har ett antal standardfunktioner som underlättar arbetet. Filtrera, Gruppera och Sök är tre funktioner som aktiveras/avaktiveras via verktygsfältet. Sökfunktionen är normalt påslagen som standard, de övriga får aktiveras vid behov.

 

Filtrera

Många av kolumnerna kan filtreras. Det innebär helt enkelt att endast poster som motsvarar ett filter visas. I kolumner som innehåller text, tex Förnamn skriver du in det som du vill filtrera på. I andra kolumner, t ex Maskintyp, väljer du istället ett värde i en lista. För att återställa en lista så klickar du på den lilla knappen med en tratt och ett rött kryss.

Gruppera

Genom att dra en kolumnrubrik till fältet som heter Dra en kolumn hit... så grupperar man data. Om man tex drar kolumnrubriken Efternamn till detta fält så hamnar alla Andersson i en egen grupp. Man kan också gruppera i flera nivåer.

Sök

De flesta listor har också en enkel sökfunktion. Den söker snabbt igenom alla fält och poster i listan efter rader som motsvarar det du har sökt på.

Sortera

De flesta listor kan man också sortera på. Klicka på en kolumnrubrik. OM det uppträder en liten pil så har du sorterat listan efter denna kolumn, i den ordning som pilen pekar (pil upp = stigande sortering, tex A-Ö. pil ned = fallande sortering, tex Ö-A). Genom att hålla nere Shift kan du också sortera efter flera olika kolumner.